Skriv ut / Spara till pdf

Karl-Johan Kritz

xxx

Karl-Johan Kritz

xxx – xxx

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Karl-Johan Kritz
000000-0000
xxx
xxx
Karl-Johan Kritz
0705-659698
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
PPL
SE-ABC
Cessna 172
xxx
xxx
xxx

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
21 oktober 2018

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Gbg, 21 oktober 2018
Signature
Karl-Johan Kritz, företrädare
Signature
xxx, skolchef
Signature
Karl-Johan Kritz
Gbg, 21 oktober 2018