Skriv ut / Spara till pdf

Flygskolan Väst Hb

Claes Brismar

Flygskolan Väst Hb

0708 198203 – claes@interceptab.se

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Flygskolan Väst Hb
9697869304
SE.DTO.0024
Byte nominerade personer
c/o Jerry Nerstrand Backamo 462 459 91 Ljungskile
claes@interceptab.se
Jerry Nerstrand
070 5523365
jerry@nerstrand.se
5407246296
Claes Brismar
0708 198203
claes@interceptab.se
490313-0195
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Distansbaserad, LAPL, PPL, Klassutbildning SEP (land)
SE-LHR
Cessna 177RG

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
SE-KFB
Cessna 172
ESGA
Backamo 459 91 Ljungskile
PPL(A), LAPL(A), Klassutbildning SEP-Land
22 oktober 2019

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Backamo,
Signature
Jerry Nerstrand, företrädare
Signature
Claes Brismar, skolchef
Signature
Jerry Nerstrand
Backamo,