Skriv ut / Spara till pdf

xxx

uuu

xxx

666 – ggg@dess.se

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
xxx
999999-9999
aaa
anders.schylstrom@telia.com
aaa
555
vvv@bbb.se
666666-6666
uuu
666
ggg@dess.se
444444-4444
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Lektionsbaserad, LAPL, PPL
se-ihi
c172
bbb
ccc 1, 60777 vvv
bbbaa

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
1 april 2023

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

,
aaa, företrädare
uuu, skolchef
aaa
,