Skriv ut / Spara till pdf

Ovansiljans Flygklubbs Flygskola

Lennart. Eriksson

Ovansiljans Flygklubbs Flygskola

0702202268 – lennart@moranoret.se

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Ovansiljans Flygklubbs Flygskola
884401-2537
Flygplatsvägen 21, 79291 MORA
flygskolan@ovansiljansfk.se
Lennart Eriksson
0702202268
lennart@moranoret.se
6011267215
Lennart. Eriksson
0702202268
lennart@moranoret.se
6011267215
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Distansbaserad, LAPL, PPL, Mörker, Aerobatic
SE-GNN
PA-28
SE-KOR
PA-28
SE-GPE
PA-28
SE-LMM
BDOG

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
ESKM
Flygplatsvägen 21, 79291 MORA
LAPL, PPL, Mörker, Aerobatics, Teori LAPL & PPL
16 maj 2022

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Mora, 16 maj 2022
Signature
Lennart Eriksson, företrädare
Signature
Lennart. Eriksson, skolchef
Signature
Lennart Eriksson
Mora, 16 maj 2022