Skriv ut / Spara till pdf

Varberg flygskola

Fredrik Nilsson

Varberg flygskola

0709925316 – avincoab@gmail.com

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Varberg flygskola
849600-1572
TSL 2018-6673
Uppdatering av säkerhetspolicyn för DTO skolan.
Getterövägen 2, 432 93 Varberg
info@varbrgsflyg.se
Anders Blixt
0706834173
blixtmasters@icloud.com
440823-5556
Fredrik Nilsson
0709925316
avincoab@gmail.com
710607-3393
ESGM
Fredrik Nilsson
0709925316
avincoab@gmail.com

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
ESGM
Biträdande, Peter Priver
0768475761
peter.411476@telia.com
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Distansbaserad, LAPL, PPL, Mörker, Klassutbildning SEP (land), Klassutbildning TMG
SE-LKV
Piper 28
SE-MEC
Piper 28
SE-KMZ
Piper 28
SE-URT
Super dimona
SE-KUV
Piper 28
SE-GTL
Cessna 172
SE-IIT
Cessna 172
ESGV
Getterövägen 2, 432 93 Varberg
LAPL, PPL, NQ, TMG med tillhörande teori

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
28 september 2018

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Varberg, 18 november 2018
Signature
Anders Blixt, företrädare
Signature
Fredrik Nilsson, skolchef
Signature
Anders Blixt
Varberg, 18 november 2018