Skriv ut / Spara till pdf

Hultsfreds Flygklubb

Roger Wegert

Hultsfreds Flygklubb

+46721412634 – roger@wegert.se

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Hultsfreds Flygklubb
833200-2644
PL Fygplatsen, 57791 Hultsfred
info@hultsfredsflygklubb.se
Magnus Ståhl
+46730770000
magnus.stahl@me.com
19570302-2938
Roger Wegert
+46721412634
roger@wegert.se
19651110-2938
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Lektionsbaserad, Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Distansbaserad, LAPL, PPL, Mörker, Klassutbildning SEP (land), Bogsering av segelflygplan
SE-MLD
Diamond DA40-180
Hutsfreds flygplats
Hultsfreds flygplats, 57791 Hultsfred
inga

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
28 september 2020

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Hultsfred, 27 september 2020
Signature
Magnus Ståhl, företrädare
Signature
Roger Wegert, skolchef
Signature
Magnus Ståhl
Hultsfred, 27 september 2020