Skriv ut / Spara till pdf

Hultsfreds Flygklubb

Roger Wegert

Hultsfreds Flygklubb

+46721412634 – roger@wegert.se

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Hultsfreds Flygklubb
833200-2644
PL Fygplatsen, 57791 Hultsfred
info@hultsfredsflygklubb.se
Magnus Ståhl
+46730770000
magnus.stahl@me.com
19570302-2938
Roger Wegert
+46721412634
roger@wegert.se
19651110-2938
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Lektionsbaserad, Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Distansbaserad, LAPL, PPL, Mörker, Klassutbildning SEP (land), Bogsering av segelflygplan
SE-MLD
Diamond DA40-180
Hutsfreds flygplats
Hultsfreds flygplats, 57791 Hultsfred
inga

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
28 september 2020

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Hultsfred, 27 september 2020
Signature
Magnus Ståhl, företrädare
Signature
Roger Wegert, skolchef