Skriv ut / Spara till pdf

-Namn-

-Namn, utbildningsansvarig-

-Namn-

-Telefon, utbildningsansvarig- – -E@post.utbildningsansvarig

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
-Namn-
-Organisationsnummer-
-Adress-
-E@p.ost
-Namn, representant-
-Telefon, representant-
-E@post.representant
-Personnummer, representant-
-Namn, utbildningsansvarig-
-Telefon, utbildningsansvarig-
-E@post.utbildningsansvarig
-Personnummer, utbildningsansvarig-
-Plats-
-Namn, utbildningsansvarig-
-Telefon, utbildningsansvarig-
-E@post.utbildningsansvarig
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Lektionsbaserad, Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Distansbaserad, LAPL, PPL, Mörker, Aerobatic, Sjöflyg, Klassutbildning SEP (land), Klassutbildning TMG, Bogsering av segelflygplan
-Registrering (t ex SE-ABC)
-Luftfartyg (t ex Cessna 172)

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
-Namn på plats-
-Adress-
-Vilka kurser bedriver ni här?-
5 september 2018

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

-Ort-, 5 september 2018
Signature
-Namn, representant-, företrädare
Signature
-Namn, utbildningsansvarig-, skolchef
Signature
-Namn, representant-
-Ort-, 5 september 2018