Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

Årsstämmor 2021

Välkommen till KSAK och KSAK-M:s digitala årsstämmor 2021 22, 23 och 25 mars

Vi välkomnar till årsstämmorna för KSAK och KSAK-M. Mer information er tillhanda i god tid innan årsstämmorna

Våra årsstämmor – 22, 23 och 25 mars
Vi kommer att genomföra våra årsstämmor, KSAK och KSAK-M, digitalt på Microsoft Teams.

Måndag 22/3 klockan 18:00             Dag 1, Genomgång av mötesteknik och årsstämmodokument

Tisdag 23/3 klockan 18:00                Dag 2, Dialog och underlag för röstning

Torsdag 25/3 klockan 18:00              Dag 3, Årsstämmor, beslut och omröstning

Vi beräknar att mötena kommer hålla på i cirka en och en halv timme men kan dra ut på tiden. Vi arbetar alltid efter att vara så tidseffektiva som möjligt.

Motioner skall vara styrelserna tillhanda senast 2021-02-12.

Förslag som skall behandlas av valberedningen skall ha inkommit till kansliet senast 2021-02-12

För att kunna delta i årsstämmorna måste ordförande i klubben anmäla representanter.

Anmälan är fortsatt öppen varför vi ser fram emot er anmälan. För att underlätta planering och hantering av val av representanter och motioner önskas besked senast 10 februari. Till den/de mejladresser som anges i anmälan, skickar vi senare länkar och instruktioner för hur omröstnings- och mötesverktyg ska användas.

Är du utsedd av ordföranden att representera klubben, behöver vi, förutom en anmälan från ordföranden, även en fullmakt.

Det har kommit till vår kännedom att vi är begränsade i tekniken i VoteIT gällande röstningen. Därför väljer styrelsen att ett ombud har en röst och en förening med flera röster kan genom att delta med flera ombud nyttja alla sina röster. Vi beklagar att vi inte löst detta till årets förbundsstämma.

Detta betyder rent praktiskt att klubbar med mer än en röst behöver ha lika många personer som röster deltagande på stämman för att kunna nyttja alla sina röster. Tänk på att fullmakt behövs för samtliga personer som ska rösta

Praktisk information för dig som deltar i stämmorna

Har du frågor är du välkommen att kontakta kansliet.

Varmt välkommen att delta i KSAK och KSAK-M:s årsstämmor 2021.

För styrelserna

Hans Pålsson, ordförande                      Lars-Christer Andersson, generalsekreterare

 Här hittar du länkar till 20172018 och 2019, 2020 års stämmor samt till stadgarna.

Nedan dokument kommer att uppdateras och fyllas på kontinuerligt.

Årsstämmor 2021

Kontaktpersoner

Lars-Christer Andersson
Generalsekreterare för KSAK & KSAK-M
076-131 46 46 

Publicerad: 22 januari, 2021 av Maria Winkler
Senast ändrad: 22 mars, 2021 av Maria Winkler