Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

Author Archive

Positiva besked – Fortsatt flygning efter UL-certifikat-uppflygning

Publicerad: 29 april, 2020 av Gunilla Dufour
Senast ändrad: 7 oktober, 2020 av Sofia Jonsson

Det tar ju alltid en viss tid efter det att uppflygningen är över och ansökan gått iväg via KSAK till Transportstyrelsen. Huvudsakligen är det tiden för registerkontrollen som kan dra ut på tiden. Denna kontroll görs efter att ansökan inkommit till TS.

Det finns dock en möjlighet att en nybliven pilot ska kunna få fortsätta flyga efter uppflygningen, i väntan på sitt UL-certifikat. I den lokala flygklubben (inom UL-skolans regi) så kan den ny-examinerade piloten kvarstå som elev. Piloten kan då få fortsätta flyga EK, under en instruktörs eller lärares övervakning.

EK-flygningen kan då försiggå på samma villkor som EK-flygningen gjort under utbildningen. Den flygtid som nu byggs upp, kan tillgodoräknas till den tid som behövs efter utbildningen för att sedan, då certifikatet väl kommer, man ska uppfylla tidskravet för att få ta med sig en passagerare.

Skriv ut och fyll i EK-Bevis HÄR

 

 

KSAK-DM föredrag 22 april – Thomas Alexandersson från FFK

Publicerad: 16 april, 2020 av Gunilla Dufour
Senast ändrad: 27 april, 2020 av Hans Pålsson

Välkommen på KSAK-DM föredrag – via din dator HÄR

Onsdag den 22 april kl. 17.30
Plats:  Med anledning av Corona-epidemin kan du bara se det här föredraget digitalt.

”FFK – en del av det svenska totalförsvaret”

Kvällens föredragare är
Thomas Alexandersson, FFK

Thomas Alexandersson är kårchef och Accountable Manager på FFK sen 2,5 år tillbaka men har varit engagerad i FFK sedan 1997, då först som utbildningsledare. Hans yrkesval därefter har alltid involverat yrken som pilot (Widerö och SAS) och utbildare, om inte inom flyget så inom hälsa och friluftsliv.

Thomas kommer under kvällen berätta om FFK – Frivilliga FlygKåren – och dess huvuduppgifter; Spaningsflyg, Eftersök, Inspektionsflygning, Övervakning och Skogsbrandsbevakning. Men även om FFKs ungdomsverksamhet samt samarbetet med Försvarsmakten, MSB, Fjällräddningen och Polisen.  Och inte minst om de utmaningar som hela allmänflyget står inför – flygplatser som läggs ner och antal certifikat som minskar.

VÄLKOMMEN!

Transportstyrelsen – förlängning och utfärdande av behörighet…

Publicerad: 7 april, 2020 av Gunilla Dufour

…under rådande Covid-19 Pandemi

 

Omständigheter som kan beviljas undantag

EASA har kommit ut med information som möjliggör för oss piloter – även PPL/LAPL och UL – att beviljas undantag om du, på grund av allmänna resebegränsningar, reseförbud eller karantänsregler/rekommendationer,  inte har möjlighet att:

 • Genomgå de prov eller träningsflygningar som krävs för förlängning av:
  • Språkbehörighet
  • Typ-, klass, bergs- eller instrumentbehörighet
 • Genomföra de flygningar som krävs för att bibehålla den aktuella erfarenhet som krävs
 • Genomföra den flygläkarundersökning som krävs för att förlänga ditt medicinska intyg
 • Genomföra din teoriexamination för ett certifikat
 • Genomföra flygprov för certifikat eller behörighet inom giltighetstiden för din godkända teoriexamination
 • Genomföra flygprov för en klass- eller typbehörighet.

Omständigheter som inte beviljas undantag

 • Om den behörighet som du vill ha undantag för blev ogiltig före den 30 mars 2020
 • Om den kompetenskontroll för förlängning av behörighet, eller läkarundersökning för förlängt medicinskt godkännande, går att genomföra i enlighet med gällande regelverk.
 • Det medicinska intyg du söker undantag för innehåller en begränsning, förutom synrelaterade.

Hur går ansökan till?

En förlängning om undantag kan endast genomföras på behörigheter, certifikat och intyg som var giltiga när beslut om undantag togs 2020-03-30.

Det åligger kontrollanten/instruktören att anmäla Transportstyrelsen om förlängning av en typ, klass eller behörighet, enligt den angivna instruktionen från TS.

HÄR på TS sida finns utförligare instruktioner att läsa, och hur man går tillväga för att utnyttja undantagen.

 

 

Välkommen Veli-Matti – er nye Tekniska Chef

Publicerad: 7 april, 2020 av Gunilla Dufour
Senast ändrad: 30 april, 2020 av Lars-Christer Andersson

Vi hälsar Veli-Matti Sorvari välkommen ombord som KSAKs Tekniska Chef för UL och kommande Nationella Lätta Flygplan (UL 600kg). Veli-Matti har en gedigen flygbakgrund. Det började med ett segelcert 1970 och sedan dess har det fyllts på. Hans tekniska kunskaper omfattar allt ifrån underhåll på Segelflygplan, Blackwing, Dynamic, CTSW, Evector, FK14, Zephyr och Skylane m.fl. UL kärror.

Veli-Matti är även Segelflyg/TMG/vinch-lärare och är UL-B lärare sedan 2009. Det har även blivit ett LAPLcert. Till vardags skolar Veli-Matti på Köpings Flygklubb och han är tekniskt ansvarig i Köping, Örebro och Hällefors. Veli-Matti började på KSAK den 1 april och tillträder formellt sin roll som TC från och med 30 april 2020.

Aurora 20 senareläggs

Publicerad: 7 april, 2020 av Gunilla Dufour

Försvarsmakten har beslutat att flytta fram genomförandet av försvarsmaktsövningen Aurora 20, som var planerad att genomföras under maj 2020. Orsaken är den rådande situationen i Sverige och världen med anledning av Covid 19-pandemin. Läs mer HÄR

Förtydligande vad avser krav för försäkringsrabatt från HDI

Publicerad: 7 april, 2020 av Gunilla Dufour
Senast ändrad: 22 januari, 2021 av Lars-Christer Andersson

HDI Global Specialty SE har stor förståelse för att den rådande pandemin innebär en stor påfrestning för allmänflyget och den klubbverksamhet som KSAK-medlemmarna står för. HDI vill därför förtydliga vad det är som gäller för att försäkringsrabatten, som HDI-försäkringen ger KSAK-klubbarna, ska gälla.

Under förutsättning att flygklubben följer myndigheternas avsteg från gällande regelverk så fortsätter HDI erbjuda rabatten trots att klubbarna inte klarar av att uppfylla kraven i om flygpass med flyglärare/CRI, på grund av rådande omständighet med COVID-19.

Ett av kraven för att en klubb ska få KSAK-rabatt hos HDI är att aktiva medlemmar ska genomföra:

(A) det ena året minst ett flygpass, inkl. kontroll av certifikat/behörigheter, med flyglärare/CRI och

(B) det andra året ett flygpass, inkl. kontroll av certifikat/behörigheter, med flyglärare/CRI om inte flygtiden 12 timmar nåtts de senaste 12 månaderna.

Skulle det bli så att piloter på grund av COVID-19 nu inte har möjlighet att uppfylla ovan krav, erbjuder HDI ändå fortsättningsvis KSAK-klubbarna möjlighet att få rabatt under 2021. Detta gäller oavsett om kraven inte kan uppfyllas beroende på individen själv eller om det beror på att klubben inte kan tillhandahålla flyglärare för tillfället. I övrigt ska man fortsatt följa myndigheternas bestämmelser.

HDI hoppas, såsom alla andra, att situationen snart förändras till det bättre. ”Det viktigaste är att vi alla är säkra, både i luften och på marken”, menar Niklas Egeltun, HDI.

För mer information:  kontakta HDI, ga.stockholm@hdi-specialty.com, eller 08 617 54 00.

Bränslebrist?

Publicerad: 7 april, 2020 av Gunilla Dufour

KSAK arbetar vidare för att säkra att det finns tankanläggningar och bränsle på så många platser som möjligt där vi flyger – inte minst med bäring på brandflyget. Vid behov av bränsle kan ni kontakta följande leverantörer:

BP

Produkter: Avgas 100 LL, UL91, Jet-A1.

Leveranstid: Inom 10 arbetsdagar. Möjlighet till leverans i Sverige, Norge och Danmark.

Kontaktuppgifter: AirBPnordic@bp.com Linus.Rosen@bp.com eller 070-217 21 81        

Flygbensin.nu

Produkter: BP 100LL och UL91 på fat om 195 liter

Leveranstid: 3-8 arbetsdagar. Finns på lager i Sverige. Kan levereras till hela landet.

Kontaktuppgifter: www.flygbensin.nu, niklas@flygbensin.nu eller 073-070 74 10

 

Hjelmco Oil Inc.

Produkter: Hjelmco Avgas 100 LL, 91/96 UL, UAS 91/96 UL, 115/145, Jet-A1, Motorolja

Leveranstid: Kontakta för leveranstid. Finns på lager i Sverige. Kan levereras till hela landet.

Kontaktuppgifter: www.hjelmco.com/,  lars.hjelmberg@hjelmco.com eller 08-626 93 86

 

Shell Aviation Sweden AB

Produkter:  Jet A-1, Avgas 100LL

Leveranstid: Enligt överenskommelse

Kontaktuppgifter: www.shell.com/aviation , tel: 08 – 578 230 50, email: ds-swe-aviation@shell.com

Transportstyrelsen notifierar om undantag för behörigheter

Publicerad: 19 mars, 2020 av Gunilla Dufour

Under rådande situation efter utbrottet av SARS-CoV-2 (Corona) har den Europeiska luftfartsmyndigheten (EASA) kommit ut med information till medlemsländerna gällande undantag. Informationen innehåller instruktioner hur medlemsländer, däribland Sverige, kan fatta beslut och förlänga en behörighet, certifikat, bolagsstyrd träning, medicinska certifikat och rapporter om det inte finns möjlighet att genomföra undersökning, träning eller kontroll i enlighet med gällande regelverk som en direkt följd av SARS-CoV-2 (Corona).

Fortsätt läsa på Transportstyrelsens hemsida HÄR

Corona-tider – uppdaterade råd från FHM 12 januari 2021

Publicerad: 17 mars, 2020 av Gunilla Dufour
Senast ändrad: 13 januari, 2021 av Lars-Christer Andersson

Med anledning av Corona-pandemins nya framfart

På kansliet bevakar vi självklart Corona-utvecklingen noggrant och följer rekommendationer från myndigheterna.

En ny pandemilag börjar gälla 10 januari 2021 som stärker begräsningarna till umgänge och som innebär att regler införs för bl.a. idrottsanläggningar
och platser för privata sammankomster.

 • En deltagargräns om max 8 personer gäller för sammankomster
 • Samtliga personer i en lokal ska kunna ha 10 kvadratmeter till sitt förfogande
 • Om vi av praktiska skäl inte kan hålla avstånd är rekommendationen att använda munskydd

Här följer de fortsatta råd att tillämpa i din flygvardag:

 • Minska ditt sociala umgänge och håll avstånd till andra
 • När du flyger, tänk på att ta med handsprit och/eller desinfektionsmedel så du kan torka reglage och handtag mm när du är klar med din flygning
 • Håll god handhygien. Tvätta med tvål och vatten i minst 30 sekunder. Eller handsprit med minst 60% alkohol
 • Håll dig isolerad vid sjukdom som påminner om förkylning. Det går inte att själv avgöra om det är förkylning, influensa eller Covid-19
 • Kontakta sjukvården på 1177 om du är osäker, eller om du blir riktigt sjuk (t.ex andnöd)
 • Undvik att träffa äldre. Absolut inte vid symptom, inte ens milda.

På flygklubben – låt oss försöka vara sansade och inte gripas av panik. Respektera den medmänniska som är orolig för sin hälsa. Vi ser att ni i flygklubben är bäst på att själva avgöra vilka förhållningsregler som ska råda givet att hänsyn tas till myndigheternas direktiv och rekommendationer. Berätta gärna för oss på kansliet hur er klubb hanterar pandemin, så publicerar vi det här för inspiration till andra klubbar.

Vi kommer ingenstans genom att överreagera eller skuldbelägga vare sig myndigheter, sjukvården eller de som smittat. Låt oss tacka sjukvårdspersonalen som sliter och riskerar sin hälsa för oss medmänniskor.

Ta hand om varandra!

Bästa hälsningar från kansliet

Lars-Christer 076-131 46 46

Länk till uppdaterade råd från FHM utifrån ny pandemilag som gäller från och med 10 januari 2021, läs HÄR

Länk till Krisinformation våra myndigheters direktiv och rekommendationer, läs HÄR

Länk till EASA avseende Covid-19, läs HÄR

Länk till Riksidrottsförbundet avseende Covid-19, läs HÄR

Så här gör Kristianstads Flygklubb, läs HÄR

KSAK-stämmorna och motorflygkonferens 22 mars INSTÄLLDA

Publicerad: 13 mars, 2020 av Gunilla Dufour

Som en följd av Corona-virusets framfart har styrelserna KSAK & KSAK-M beslutat att ställa in våra planerade årsstämmor och motorflygkonferens, som skulle ha hållits i samband med FSF:s årsmöte nästa helg, i Alvik den 22 mars.

Vi återkommer med kallelse till nya årsstämmor så fort som det är möjligt.

Vi beklagar de problem som detta kan orsaka men vill inte riskera att bidra till smittspridning.

Med vänlig hälsning

Styrelserna KSAK & KSAK-M

För mer information och eventuella frågor, kontakta KSAK-kansliet på info@ksak.se eller 08-764 60 90.