Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

Author Archive

Aeroklubbens 100 årsjubileum – En ny Pipistrel Alpha Electro

Publicerad: 15 juni, 2018 av Lars-Christer Andersson

Aeroklubben i Göteborg firar sitt 100-års jubileum under 2018.

Det är med respekt som vi kan notera att Aeroklubben är den näst äldsta flygklubben i Europa och den äldsta flygklubben i norra Europa.

I god Göteborgsanda startades klubben 1918 då man tog flyget till Sverige och västkusten genom att etablera Torslanda flygplats 1923.

100 år senare kan vi återigen notera att Aeroklubben med Måns Teorin gör ytterligare avstamp i historien. Tillsammans med Serneke tar Aeroklubben Elflyget till Sverige genom att köpa in en Pipistrel Alpha Electro. Det nya elflygplanet kommer att bland annat användas som en del av klubbens skolflygsverksamhet.

Citat av Måns

”Extra roligt att på Aeroklubbens 100-års dag, kunna vara med och ta första klivet in i framtiden med ett elflygplan. En stor eloge till Serneke som gör detta möjligt. Att flygplatsen kompletteras med Sveriges största solcellspark gör det dessutom möjligt att utföra flygningar med minimal miljöpåverkan, Säve flygplats världsledande inom miljövänligt flyg”

Vad kommer att hända under kommande 100 åren återstår att se med tillförsikt.

Stort grattis och lycka till önskar vännerna på kansliet!

På bilden Måns styrelseordförande i Aeroklubben i Göteborg gratuleras av Lars-Christer GS KSAK och KSAK M.

 

600 kg – Ny grundförordning för EASA antagen av EU-parlamentet!

Publicerad: 13 juni, 2018 av Lars-Christer Andersson
Senast ändrad: 30 april, 2020 av Lars-Christer Andersson

Den 12/6 röstade EU-parlamentet, med stor majoritet för, igenom förslaget till ny grundförordning för EASA! Det är på många sätt en stor händelse, grundförordningen revideras med cirka 10 års mellanrum och mycket arbete ligger bakom de förändringar som snart träder i kraft. En svensk version av antagen text, som ännu inte är lag, först ska ministerrådet godkänna förordningen, finns att läsa här.

Detta innebär förstås en hel del nyheter, vissa bra och andra kanske mindre bra. Reglementet som nu är antaget (efter att ministerrådet ger sitt godkännande, förhoppningsvis under sommaren) har haft som ett av många delmål att minska regelbördan för allmänflyget, helt i linje med EASAs GA Roadmap.

För UL-piloter innebär grundförordningen en efterlängtad öppning till ökade vikt- och fartgränser. Reglerna i Bilaga I, det som tidigare kallades Bilaga/Annex II, är i stort oförändrade, men det finns nu en möjlighet att nationellt undanta 2-sitsiga, icke EASA-certifierade flygplan upp till 600 kg (650 kg för sjöflygplan) och med stallfart upp till 45 knop, från EUs regler.

Vad betyder detta?

Detta betyder att KSAK Motorflygförbund nu kan börja arbeta tillsammans med Transportstyrelsen för att anpassa vårt nationella regelverk för UL, så att vi på sikt får möjlighet att flyga säkrare flygplan. Detta arbete påbörjas direkt när den nya grundförordningen har trätt i kraft.

Vad betyder inte detta?

Att EASAs regelverk ändras betyder inte att de UL-flygplan vi har idag automatiskt får börja flyga lastade på något annat sätt än vad den i Sverige godkända flyghandboken säger. Det cirkulerar många rykten och egna uppfattningar om detta. KSAK Motorflygförbund sätter flygsäkerheten främst och vi vill vara mycket tydliga med att fastän dagens nyheter är goda, förändras ingenting för våra idag flygande UL-flygplan.

KSAK Motorflygförbund kommer att göra allt vi kan för att svenska piloter ska få så mycket nytta som möjligt av dessa nya regler. Vi kommer löpande att publicera information på vår webbplats ksak.se, i sociala medier, vår tidning Pilot Briefing och via e-post. Du är varmt välkommen att höra av dig till oss med dina frågor, funderingar och synpunkter.

Hälsningar från

Hans Pålsson, förbundsordförande KSAK och KSAK Motorflygförbundet

Vid frågor kontakta Veli-Matti Sorvari, veli-matti@ksak.se  eller 072-7124646 eller Hans på hans.palsson@ksak.se.

Första flygning med Pipistrel Alpha Electro i Sverige – Bromma flygplats tisdag 5 juni

Publicerad: 31 maj, 2018 av Lars-Christer Andersson
Senast ändrad: 3 juni, 2018 av Lars-Christer Andersson

Välkommen att närvara med första flygning med elflygplan i Sverige

Föreningen EcoFlight är en ideell förening bildad av flygklubbar och intresseföreningar för allmänflyg med syfte att driva på utvecklingen av miljövänligt flyg i Sverige. På tisdag den 5 juni bjuder EcoFlight in till en förevisning och demonstration av Pipistrel eldrivna flygplan Alpha Electro.

EcoFlight vill på flera sätt visa både för piloter, flygklubbar och makthavare hur långt utvecklingen redan har kommit inom allmänflyget, och vilka möjligheter som finns framöver.

Pipistrel kommer under början av juni att göra en turné med sitt elflygplan i Sverige, bland annat på EAA flyin i Falköping samt vid Aeroklubben i Göteborgs 100-årsjubileum.

Tid: Tisdag 5 juni.

Kl. 13.00 Genomgång om Elflygplan och EcoFlight.

Kl .13.20 Förevisning av elflygplanet Pipistrel Alpha Electro.

Kl. 13.30 Första flygning elflygplanet Pipistrel Alpha Electro i Sverige.

Kl. 13.45 Elflygplanet Pipistrel Alpha Electro landar. Fortsatt fototillfälle

Plats: Grafair hangar, Flygplatsinfarten 1, Bromma flygplats.

Anmälan:  hans.dunder@gmail.com

För mer information kontakta: Hans Dunder, ledamot i KSAK och EcoFlight. 070-668 68 05

 

Till dig som är ansvarig för flygplatsen – kontrollmätning av banan

Publicerad: 29 maj, 2018 av Lars-Christer Andersson
Senast ändrad: 30 maj, 2018 av Hans Pålsson

Nyligen har det publicerats två haverirapporter där fysiska dimensioner inte stämt överens med det som är publicerat i Svenska Flygfält.

Det ena haveriet skedde med en DA-40 vid Trosa/Troslanda flygfält. Vid haverikommissionens utredning har det visat sig att stråkets dimensioner inte överensstämt med verkligheten och med de gällande kraven på stråkbredd, banbredd, banlängd och stråkets bärighet. Flygplatsuppgifter i Svenska Flygfält har varit inkorrekt och banan rapporterad längre och bredare än i verkligheten.

Det andra haveriet skedde på Gnesta/Vängsö flygfält där en PA-28 kolliderade med en bil som passerade en väg som ligger innan ena tröskeln. I detta haveri belystes kravet på att räkna en väg som ett 4.8 meter högt hinder och flytta in tröskelmarkeringen en erforderlig längd för detta. I detta haveri har flygplatsuppgifter i Svenska Flygfält nära överensstämt med kraven. Däremot har den fysiska tröskelmarkeringen varit närmare vägen och inte stämt överens med det som skrivits i Svenska Flygfält.

I båda haverierna undvek alla inblandade allvarligare personskador.

Med anledning av dessa haverier samt rekommendationer från Statens haverikommission (SHK) vill vi att ni särskilt kontrollerar att kraven på hinderbegränsande ytor, stråk samt visuella hjälpmedel uppfylls.

Vidare vill vi även att ni ser över om bilvägar intill flygplatser utgör ett säkerhetsproblem och om riskerna kan minimeras genom fysiska anordningar på flygplatserna. Formellt är det befälhavaren som har det juridiska ansvaret att säkerhetsställa att fältet denne flyger till uppfyller kraven för flygplanstypen som brukas. Däremot är det flygplatsansvariges ansvar att informera ansvarig utgivare för Svenska Flygfält (och i förekommande fall produktionsansvarig för AIP) om ändringar som påverkar användbarheten av fältet.

Det är även flygplatsens ansvar att publicera korrekt och uppdaterad information och utforma flygplatsen enligt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utformning och drift av flygplatser som inte kräver godkännande (TSFS 2010:123).  Föreskriften finns publicerad på Transportstyrelsens hemsida (följ länk: https://www.transportstyrelsen.se/TSFS/TSFS%202010_123k.pdf).

Vi hoppas att vi med detta brev därför väcker en tanke om vikten av att se över flygplatsens dimensioner, hinderbegränsande ytor, stråk samt visuella hjälpmedel.

Vi på Svenska Flygfält, KSAB och KSAK tillsammans med Transportstyrelsen stöttar er gärna med regeltolkning och vägledning i dessa frågor.

Med vänliga hälsningar

Lars- Christer Andersson, Generalsekreterare KSAK/KSAK-M, 076-131 46 46

Susan Fritz, VD KSAB, 076-618 71 90

Jörgen Andersson, Chef för sektionen för luftrum och flygplatser, Transportstyrelsen, 077-150 35 03

Varför du bör färdplanera via LFV AROWeb

Publicerad: 23 maj, 2018 av Lars-Christer Andersson
Senast ändrad: 31 maj, 2018 av Lars-Christer Andersson

VARFÖR DU BÖR FÄRDPLANERA VIA LFV AROWEB

 • Korrekt information
 • Uppföljning
 • Snabb hantering

Flight Planning Centre, FPC, är en del av LFV och hanterar alla färdplaner (FPL) som berör Sverige. Detta gäller både VFR och IFR, samt Y- och Z-färdplaner.

Vi skickar ut FPL till berörda parter vilket även ligger till grund för uppföljning om du landar på ett obemannat flygfält.

För att få tillgång till korrekta uppgifter före flygning bör du som privatflygare använda LFV AROWeb.

Här hittar du all relevant och aktuell information både vad gäller MET och AIS (AIP, NOTAM, SUP, öppethållningstider, restriktionsområden). Du kan göra din egen bulletin i EAD (den europeiska databasen) och även hämta AIP-information för hela Europa.

Din flygning garanteras uppföljning genom att FPL lämnas in via LFV AROWeb. Vi får då alla uppgifter som behövs vid ett eventuellt eftersök. Denna information, SPL i fält 19, följer inte med FPL vid utskick eller ut på radarbild utan tas fram ur vårt system vid behov.

LFV AROWeb ger dig snabb hantering av FPL och gör det enkelt för dig att återanvända en tidigare FPL genom kopiering ur arkivet. Använder du ett färdplaneringsprogram kan du lätt klistra in den föreslagna ATS-färdplanen i AROWeb-formuläret och sända in den till FPC för vidare utskick.

Systemet tillhandahåller även en testfunktion för IFR FPL där ett preliminärt godkännande från Eurocontrols testdatabas kan erhållas före insändandet till FPC.

Önskar din flygklubb eller flygskola en genomgång av AROWeb-systemet? Skicka ett meddelande via AROWeb, se fliken ”Kontakta oss” eller ring 0723-851 772 för bokning.

Samla ihop en grupp intresserade piloter och hör av er så ses vi på en genomgång!

Trevlig flygning önskar

LFV

FPC

Skånska Gyrokopterklubben aktiverar framtidens medlemmar

Publicerad: 7 maj, 2018 av Lars-Christer Andersson

Skånska Gyrokopterklubben har startat upp bra ungdomsaktiviteter – något något att fästa uppmärksamhet på!

Korta och blåsiga februaridagar i Sjöbo, bjuder inte invånarna på mycket mer än rotorernas smattrande ljud när vi flyger och det gör vi året runt i våra eluppvärmda kläder.

Kommunen i Sjöbo har en utmaning att aktivera ungdomar som lätt kan hamna framför datorskärmar när de inte går i skolan. De kontaktade Skånska Gyrokopterklubben och vi snabbt kom båda parter överens. Under två sportlovsdagar kommer gyrokopterklubben att erbjuda alla intresserade skolbarn prova-på flygningar till självkostnadspris.

Det blev en succé. Intresset blev stort och klubben blev tvungna att begränsa antal starter till 30/dag. En av två klubbens maskiner var på service men Nils Gyllenkrok, en av klubbens medlemmar ställde upp med sin egen gyro och det kördes för fullt.

Sjöbo Kommun publicerar info på sin hemsida:

https://www.sjobo.se/PageFiles/71357/Sportlov2018_uppdaterad.pdf

och vi gör det på våran:

http://gyroflyg.se/sportlov_2018.html

Dag 1: https://www.youtube.com/watch?v=fHTfFoqn3Lg&feature=youtu.be

Dag 2: https://www.facebook.com/sgklubben/videos/10155660883259032/

Alla glada och lite frusna efter ha väntat länge för att få sina 10 minuter i luften.

Skånska Dagbladet skriver om aktiviteten:

http://www.skd.se/2018/02/18/sportlovstur-bland-molnen/

Nyheter sprider sig 🙂 Några dagar senare, två fritidsgårdar, oberoende av varandra bokar 30 st. prova-på flygningar med skolbarn som kommer att utföras under juni.

För mer information se till Skånska Gyrokopterklubben

Hälsningar från Roman Tadic

Information om hur KSAK hanterar dina personuppgifter

Publicerad: 7 maj, 2018 av Lars-Christer Andersson

KSAK med våra organisationer är måna om att du kan känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas hos oss.

I första hand berörs du av ditt Medlemskap eller som Besiktningsman-, Flygplansägare, Flyglärare och/eller hyresgäst sv Siljan Airpark. Vi noterar följande uppgifter om dig, ditt namn, adress, telefonnummer, mail och i vissa fall personnummer.

Vi använder dina personuppgifter till att kunna sköta KSAK anslutna medlemmar, delegerad verksamhet av Transportstyreslen, UL-delegering och Tillståndsverksamhet för flygskolor och Flyglärarutbildning.

Dina uppgifter kommer in till oss i första hand genom ditt medlemskap i en flygklubb via klubbens egen registerhantering, per telefon eller mail. I de flest fall är det du själv som kontaktar oss via brev, telefon och/eller mejl.

Hur länge sparar vi dina uppgifter

Tiden vi sparar dina uppgifter varierar utifrån vad uppgifterna behövs till. Vi sparar inte uppgifterna längre än vi behöver för aktuellt ändamål. Som huvudregel sparar vi dina uppgifter så länge du tillhör någon av ovan kategorier. Så snart du har avsagt dig någon av ovan kategorier sparar vi dina uppgifter 12 månader därefter. För att fullgöra skyldighet enligt lag eller annan författning, myndighets föreskrift, beslut, begäran eller riktlinjer sparar vi kund- och faktureringsuppgifter så länge som i lagen anges.

Dina rättigheter

I enlighet med gällande lagstiftning har du ett antal rättigheter som innebär att du kan få information och kontroll över dina egna personuppgifter. Du har rätt att få en kopia på de uppgifter vi behandlar som gäller dig, genom ett registerutdrag.
Du har rätt att vända dig till oss för att begära att dina personuppgifter raderas:
I vissa fall kan vi inte tillmötesgå en begäran om radering t.ex. om vi är skyldiga enligt lag att spara uppgifterna.

Kontaktuppgifter

Om du har frågor vänligen kontakta oss på telefon 08-764 60 90 eller via mail info@ksak.se

Säkerhetspolicy 

Nu kan du återigen landa på Säve Flygplats – Mycket nöje!

Publicerad: 4 maj, 2018 av Lars-Christer Andersson
Senast ändrad: 21 maj, 2018 av Lars-Christer Andersson

Säve Flygplats här återigen öppnat.

PPR gäller. Kontrollzon etablerad och flygplatsen är öppen alla dagar i veckan mellan kl. 08.00-22.00.

Vänligen notera att in och passering från flygplatsen för utomstående gäller fram till klockan 18.00. Därefter behövs lokal hjälp från flygklubb eller liknande.

PPR via telefon (031-55 23 10) gäller för all trafik som inte är baserad på Säve. Frekvensen byts till 119,055 MHz så det behövs en 8,33-radio. Se AIP SUP för alla detaljer.

För dig som flyger förbi Göteborg – se till att dina flygkartor är uppdaterade. Den nya kontrollzonen har samma utsträckning som tidigare men inpasseringspunkterna har bytt till nya snarlika namn. Flygplatsens hemsida finns på www.saveflygplats.com

Mycket nöje önskar kansliet

Dataskyddsförordningen – Integritetspolicy – Avtalsförslag

Publicerad: 25 april, 2018 av Lars-Christer Andersson
Senast ändrad: 23 maj, 2018 av Lars-Christer Andersson

Förslag på Integritetspolicy

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

[Föreningens namn, organisationsnummer och adress] (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Föreningen har som ändamål att bedriva flygverksamhet i enlighet med ”Flygklubbens verksamhetsidé, vision och värdegrund”.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. medlemsmöten, tävlingsaktivitet, flygverksamhet), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till och register för bl. a. Flygklubbens medlemsregister, Myweblog, KSAK/KSAK-M, KSAK DM, Idrottonline m.fl.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och tävlingsavgifter m.m.).

Föreningen hanterar även personuppgifter i samband med ansökan om tävlingslicenser och pilotutbildning.

Utöver behandlingen av personuppgifter vid licensansökningsprocessen behandlas personuppgifter vid varje tävlingstillfälle kopplat till licensens regelverk. Personuppgifterna behandlas vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.

Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet och föreningens hemkommun.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Hantering av medlemskap i föreningen
 • Föreningsadministration
 • Deltagande i föreningens träningsverksamhet
 • Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet
 • Licenshantering
 • Ansökan om bidrag
 • Sammanställning av statistik och uppföljning
 • Utbildningar arrangerade av föreningen
 • Kontakt med medlem
 • Besök på vår webbplats
 • Publicering av material på webbplats och sociala medier
 • Tillträdesförbud (om tillämpligt)
 • Ordningsstörningar och otillåten påverkan (om tillämpligt)

Vilka delar vi personuppgifter med?

Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje part kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om du anmäls till land som inte inkluderas av EUs lagstiftning.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.

Ändamål med behandling Laglig grund
Hantering av medlemskap i föreningen Avtal
Föreningsadministration Avtal
Deltagande i föreningens verksamhet Avtal
Licenshantering Avtal
Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet Avtal
Ansökan om bidrag Rättslig förpliktelse
Sammanställning av statistik och uppföljning Allmänt intresse
Utbildningar arrangerade av föreningen Allmänt intresse vid statsbidragsfinansierad utbildning, annars samtycke
Kontakt med föreningen Intresseavvägning
Besök på vår webbplats Intresseavvägning
Publicering av material på webbplats och sociala medier Intresseavvägning och ibland samtycke

 

Tillträdesförbud Rättslig förpliktelse
Ordningsstörningar och otillåten påverkan Rättsligförpliktelse

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
 • Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
 • Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Du kan när som helst utöva dina rättigheter vänligen se till ny dataskyddslag när den träder i kraft. http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2018/02/prop.-201718105/

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Vänligen se även till blankett: https://ksak.se/for-medlemmar/blanketter/

Nytt TMU-O gällande Atec Zephyr

Publicerad: 24 april, 2018 av Lars-Christer Andersson
Senast ändrad: 4 maj, 2018 av Hans Pålsson