Cub & Cubs 2017

Alla Cubar i skala 1:1 och modeller är välkomna! Boende och camping finns.

Big Red One kommer! Elton John-medley av Pål Lindén Anthonisen. Se mer info www.h-fk.se samt www.nsf.se.

Datum 25 – 28 maj
Plats ESMH, Höganäs