KSAK-DM: “Flyg, flygfyrar och luftleder på 1930-talet”

Välkommen till KSAK-DMs andra föredrag hösten 2017. “Flyg, flygfyrar och luftleder på 1930-talet”. Bo Justusson visar bilder och film om tiden då civilflyget byggdes ut i Sverige. En resa i tiden före elektronikens intåg.

Plats Tekniska museet, Stockholm. Fri entré efter klockan 17:00. Alla KSAK-medlemmar är välkomna!

Datum 25 okt
Tid 18:00
Plats Tekniska museet, Stockholm