Nordic Aero Expo

“Den enda riktiga flygmässan i Norden” återvänder 2018, nu på Eslövs flygplats. Se www.nordicaeroexpo.eu.

Datum 19 – 20 maj
Plats ESME, Eslöv