Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

KSAK och KSAK-M:s digitala årsstämmor 23 mars 2023

Välkommen till KSAK och KSAK-M:s digitala årsstämmor 21 och 23 mars 2023

Vi välkomnar till årsstämmorna för KSAK och KSAK-M. Mer information er tillhanda i god tid innan årsstämmorna

Våra årsstämmor – 21 och 23 mars
Vi kommer att genomföra våra årsstämmor, KSAK och KSAK-M, digitalt på VoteIT.

Tisdag 21/3 klockan 18:00
Dag 1, Genomgång av och årsstämmodokument, dialog och underlag för röstning

Torsdag 23/3 klockan 18:00
Dag 2, Årsstämmor, beslut och omröstning

Plats
Digitalt, inbjudan till VoteIt skickas innan stämmorna till dig som är anmäld enligt bilaga 1

Vi beräknar att mötena kommer hålla på i cirka en och en halv timme men kan dra ut på tiden. Vi arbetar alltid efter att vara så tidseffektiva som möjligt.

Motioner skall vara styrelserna tillhanda senast 2023-02-24. 

Förslag som skall behandlas av valberedningen skall ha inkommit till kansliet senast 2023-02-24. 

För att kunna delta i årsstämmorna måste ordförande i klubben anmäla representanter.

Läs mer

Datum 23 mars
Tid 18.00
Plats Digitalt, inbjudan till VoteIt skickas innan stämmorna till dig som är anmäld enligt bilaga 1