UL-Handboken

UL-Handboken är rekommenderad läsning för alla UL-piloter, ägare och tekniker. Denna 3e revision är uppdaterad med de nya TSFS som började gälla 2016. Även procedurer för bullermätning är beskrivet.

UL handboken utgåva 2 rev 3

UL-Handbok Delegerad verksamhet innehåller allt som reglerar UL-verksamheten för KSAK-M. Där finns mycket matnyttigt för alla som flyger eller äger ett UL-flygplan eller som har någon annan verksamhet kopplat till UL-flyg.

Giltig upplaga har beteckningen Utgåva 2. I Mom A 3 skall Rev 3 vara angiven.

Av särskilt intresse för många är följande i Kapitel C:

  • Import av UL-flygplan (Mom C 15). Alla varianter av import beskivs.
  • Flygtillstånd (Mom C 8). Processen att få detta beskrivs.
  • Typintyg (Mom C 5). Beskrivning av gången för att få ett sådant utfärdat.
  • Modifiering och underhåll (Mom C 10). Här hittar man vägen till regelverket och procedurer vid t ex modifiering. Det är lämpligt att läsa detta moment innan man gör underhållsarbeten och modifieringar på ett UL-flygplan. Kanske är man mer begränsad i rätten än vad man tror. Styrande för detta moment är de underhållsföreskrifter som Transportstyrelsen gav ut 2012 i TSFS i en serie med beteckningarna 2012:82 – 2012:87.
  • Besiktning av UL-flygplan (Mom C 14). Hela processen omkring besiktning beskrivs. Detta moment är dessutom en direkt styrning av besiktningsmännen vid besiktning.

Obs: Blanda inte ihop momentnumret med sidnumret för samma kapitel.

Dokument

Publicerad: 11 januari, 2015 av Ola Eborn
Senast ändrad: 8 mars, 2017 av Hans Pålsson