Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

Riksnavigering & Rikslandning

Här kan du prova på att Rikslanda

De klubbar som kör Rikslandning är: Avesta, Eslöv, Ludvika, Norberg och Västerås kolla på deras hemsidor eller kontakta någon i respektive klubb för information när de kör sina Rikslandningar.

Det har aldrig varit enklare att flyga RiksNav och Riks ASR

Under den parollen lanserar vi ett nytt sett att flyga dessa grenar. Det enda du behöver är din mobiltelefon, så sköts allt via Air Sport Live Trackin, där hittar du också de RiksNav och RiksASR banor som finns i landet. Information om hur du gör för att flyga en sådan bana hittar du här.

Resultat Rikstävlingar

Här redovisas aktuell ställning i Rikslandning-, Riksnavigering- och Aktivitetstävlingen. Rikslandningen och Riksnavigering utförs hemma på respektive klubb eller tillsammans med en grannklubb och redovisas till Håkan Carlsson snarast efter varje genomförd tävlingsomgång dock senast 30 dagar efter utförd aktivitet.

Rikslandning

För att vara med i Rikslandningen krävs 2 landningsresultat från två olika tillfällen, de två bästa resultaten sammanräknas och ger ett totalresultat. Rikslandningsmästare 2023 Roland, Ludvika FK 0 + 23 prickar.
Nu redovisar vi även en lagtävling för Riksnavigeringen. I lagtävlingen räknas summan av de 3 piloter/klubb som har minst antal prickar efter två landningsserier. Vinnande Rikslandningslag Norbergs FK 141 prickar.
Rikslandning 2024-07-09
Lag 2024-07-02

Riksnavigering

Det räcker med en navigering för att delta i Riksnavigeringen. Det finns två klasser, klass 1 för de som någon gång deltagit i SM samt klass 2 för de som inte deltagit i SM. Det går att bättra på sitt klassresultat genom att flyga fler navigeringsrundor. Varje runda utöver den första ger bonus avdrag på 10 prickar. Klass vinnare blir den som har minsta antal prickar, dock minst 0, när säsongen är slut. Riksnavigationsmästare blir den som har minst antal prickar utan bonus avdrag när säsongen är slut. Riksnavigationsmästare 2023 Lars-Inge Karlsson 0 prickar Gävlebygdens FK, Klassvinnare klass 2 Christian Darnell Blekinge FK 108 prickar, vinnare Lars-Inge Karlsson 0 prickar Gävlebygdens FK.
Nu redovisar vi även lagtävling för Riksnavigering. Resultat är summan av de tre bästa piloterna/klubb, utan bonusavdrag, oavsett om piloten är med i klass 1 eller klass 2. Vinnare Riksnavigeringslag Västerås FK 291 prickar.
Riksnavigering 2024-07-08

RiksASR

RiksASR (Air Sport Race) är en ny tävlingsform som infördes 1 maj 2024, det är en hybrid mellan Precion och ANR (Air Navigaton Race). Det räcker med en flygning för att delta i RiksASR. Det finns två klasser, klass 1 för de som någon gång deltagit i SM i Precision samt klass 2 för de som inte deltagit i SM. Det går att bättra på sitt klassresultat genom att flyga fler ASR banor. Varje runda utöver den första ger bonus avdrag på 10 prickar. Klass vinnare blir den som har minsta antal prickar, dock minst 0, när säsongen är slut. RiksnASRmästare blir den som har minst antal prickar utan bonus avdrag när säsongen är slut.
RiksASR 2024-07-02
Lag 2024-07-02

Aktivitetstävlingen

Är en tävling mellan landets flygklubbar där varje inrapporterat resultat från Rikslandningen och Riksnavigeringen ger en aktivitetspoäng. Vid säsongens slut vinner den klubb som har flest poäng relativt medlemsantal. Riksaktivitetsvinnare 2023 Norbergs FK 153 poäng.
Aktivitetstävling 2024-07-09

2024 års statistik

Klubbar, visar antalet klubbar som deltagit i respektive gren.
Piloter, visar antalet piloter som deltagit i respektive gren, talet inom parentes visar de som gjort minst en landningsserie.
Aktiviteter, hur många aktiviteter piloterna gjort tillsammans i respektive gren.

T.o.m. 2024-07-09
Riksnav. Klass 1
Riksnav. Klass 2
RiksASR Klass 1
RiksASR Klass 2
Rikslandnng
Klubbar
5
3
2
1
8
Piloter
7
3
5
3
16 (21)
Aktiviteter
25
4
10
4
111

Resultat tidigare år

För tidigare års resultat, se dokumenten nederst på denna sida.

Dokument

Publicerad: 31 januari, 2015 av Håkan Carlsson
Senast ändrad: 10 juli, 2024 av Håkan Carlsson