Ställning RiksLand & RiksNav

 

Här redovisas aktuell ställning i Rikslandning-, Riksnavigering- och Aktivitetstävlingen. Rikslandningen och Riksnavigering utförs hemma på respektive klubb eller tillsammans med en grannklubb och redovisas till Håkan Carlsson snarast efter varje genomförd tävlingsomgång dock senast 30 dagar efter utförd aktivitet.

Rikslandning

För att vara med i Rikslandningen krävs 2 landningsresultat från två olika tillfällen, de två bästa resultaten sammanräknas och ger ett totalresultat. Rikslandningsmästare 2019, Lars-Inge Karlsson Gävlebygdens FK 3 + 6 prickar.
Rikslandning 2020-10-17

Riksnavigering

Det räcker med en navigering för att delta i Riksnavigeringen. Det finns två klasser, klass 1 för de som någon gång deltagit i SM samt klass 2 för de som inte deltagit i SM. Det går att bättra på sitt klassresultat genom att flyga fler navigeringsrundor. Varje runda utöver den första ger bonus avdrag på 10 prickar. Klass vinnare blir den som har minsta antal prickar, dock minst 0, när säsongen är slut. Riksnavigationsmästare blir den som har minst antal prickar utan bonus avdrag när säsongen är slut. Riksnavigationsmästare 2019 Lars-Inge Karlsson Gävlebygdens FK 12 prickar, Klassvinnare klass 2 Rangvald Swens Ovan Siljans FK 188 prickar, vinnare Klass 1 Lars-Inge Karlsson Gävlebygdens FK 0 prickar.
Riksnavigering 2020-10-18

Aktivitetstävlingen

Är en tävling mellan landets flygklubbar där varje inrapporterat resultat från Rikslandningen och Riksnavigeringen ger en aktivitetspoäng. Vid säsongens slut vinner den klubb som har mest poäng relativt medlemsantal. Riksaktivitetsvinnare 2019 Norbergs FK 97 poäng.
Aktivitetstävling 2020-10-18

Resultat tidigare år

För tidigare års resultat, se dokumenten nederst på denna sida.

Dokument

Publicerad: 31 januari, 2015 av Håkan Carlsson
Senast ändrad: 19 oktober, 2020 av Håkan Carlsson