Hur man blir flyglärare

Funderar du på att bli flyglärare?

Som du säker vet behöver allmänflyget fler flyglärare i alla kategorier, UL, LAPL och PPL.

PPL

För PPL lärarbehörighet hänvisar vi till de 5 ATO skolorna i Sverige.

LAPL

Henrik Lindberg på Volfligt har skrivit några rader om hur de jobbar med sin utbildning LAPL FI utbildning.

LAPL FI är ett relativt nytt begrepp, men en solklar kandidat till att få en bergfast närvaro hos flygklubbar runt om i Sverige. EASA har satt antagningskraven till samma som för den vanliga FI-utbildningen, men med enbarat PPL-teori istället för CPL-teori.Detta gör att du som har ett PPL och vill involvera dig i skolning till ett LAPL kan få en FI-behörighet som ger dig rätten att grundskola en blivande pilot från grunden, hela vägen till ett LAPL”skill test”.

Har du 200 timmar totaltid, 150 timmar PIC och 5 timmar SEP under de senaste sex månaderna, så är du välkommen att söka utbildningen hos Volflight. Antagningsförfarandet består av en diagonostisk flygning och ett teoretiskt prov där vi kräver att teorikunskaperna ska hålla en jämn och rimlig nivå.

När du har blivit antagen så kommer du att bli inbjuden till Volflights utbildningslokaler i Jönköping för att delta på ”teaching and learning”-kursen som varar i fem dagar och har obligatorisk närvaro. Detta är en mycket uppskattad del av utbildningen som alla får stort utbyte av. ”Teaching and learning” syftar till att ge dig insikt i och få förståelse för dina kommande pedagogiska uppgifter, både på det teoretiska och praktiska planet.

Den praktiska skolningen sker med Flyginstruktion (FIN) i fokus. Volflight har tagit tillvara på den erfarenhet som byggts upp under lång utbildning av militära piloter som började under 1930-talet och som sedemera implementeras i den civila utbildningen, som KSAK och Stockholms Univeritet bedrev under många år.

Utbildningens längd varierar mellan tre till sex månader, beorende på flyglärarelevens tillgänglighet.

UL

Är du intresserad av att bli UL flyginstruktör vänligen kontakta vår skolchef, Anders Lundell, på 0703-057400.

Nyblivna UL flyginstruktörer 2019. Från vänster uppe: Jörgen Carlsson från Köpings Flygklubb, Lars Arnkvist från Mellansel flygklubb, Hans Eisengarten från Örebro Flygklubb, Hans-Göran Göransson från Bollnäs Flygklubb, Rickard Wanderydz från Kungsbacka UL flygklubb, Peter Bojsen från Nordvästra Skånes Flygklubb, Kjell Nordström, Chefsinstruktör, Håkan Ahlström, dåvarande Skolchef och Peter Holm, instruktör.

 

Kontaktpersoner

Maria Winkler
Kommunikatör, medlemsregister
072-248 46 46 
Lars-Christer Andersson
Generalsekreterare för KSAK & KSAK-M
076-131 46 46 
Anders Lundell
Skolchef KSAK UL-flygskola
0703-05 74 00 

Publicerad: 4 september, 2019 av Maria Winkler
Senast ändrad: 10 februari, 2020 av Gunilla Dufour