Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

UL Certifikat – MTOM 600kg

Kommande regelverk för NUL och NLL

Här beskriver vi vad du som pilot behöver göra för att få behörighet för flyga med MTOM om 600/650 kg, när nytt regelverk träder i kraft. Dvs vi kan inte göra detta förrän när TS har färdigställt nytt regelverk, våren 2021.

När nya EU förordning 2018/1139 kom 2018, fanns det möjlighet för enskilt EU land att själva hantera luftfartyg upp till 600 kg/650 kg MTOM, (s.k. Opt Out från EU förordning) Detta kom till efter lobbying från GA kollektivet vilket vi uppskattar att TS har anammat.

Transportstyrelsen fattade ett inriktningsbeslut under 2019 att skapa/uppdatera nationella regelverk för att genomföra en Opt-Out UL 600/650kg:

  • Flygcertifikat (FCL), görs av TS under våren 2021, påverkas
  • Operativa (OPS), görs av TS under våren 2021, regler samt
  • Luftvärdighet (AIR), initial (konstruktion) och fortsatt luftvärdighet (underhåll), görs i början av 2021

Det handlar om:

  • Flygplan,
  • Helikoptrar och
  • Segel- motorsegelflygplan
  • Är de avsedda att kunna användas på sjö, får man lägga till 50 kg till de 600 kg MTOM

Då ultralätt begreppet redan finns, bestämdes TS att flygplan, helikoptrar samt segel motorsegelflygplan inom Opt-Out. 600/650 kg, ska ha samlingsbegreppet Nationellt Lätt Luftfartyg (NLL). Inom det övergripande begreppet Nationellt Lätt Luftfartyg (NLL), finns då även undergrupperna:

  • Nationellt Lätt Flygplan ( NLF)
  • Nationellt Lätt Helikopter (NLH)
  • Nationellt Lätt Segel och motorsegel flygplan (NLS)

“Jag får väl nu automatiskt flyga med UL 600 kg?”

Nej. Först måste nytt regelverk implementeras av TS. Tillsvidare gäller ditt UL-certifikat för flygplan med MOTOM 450/472.5 kg. Dessförinnan kommer vi allmänflygare ges möjlighet att lämna remissvar. Vi informerar när det är dags.

“Kan jag få dispens att få flyga UL 600 kg?”

Vi vet inte. KSAK har ställt frågan till TS om det är möjligt för både UL-flyglärare och UL piloter att få flyga NLF (UL 600kg) med dispens.  Tillsvidare är svaret nej men vi avvaktar besked från TS. Förhoppningsvis har vi besked i fråga senast under januari 2021.

“När blir bestämmelserna för UL-certifikat NLF?”

Tyvärr kommer nog inte alla delarna på plats samtidigt (Luftvärdighet, Certifikat, Operativt.). Först ut blir Konstruktionsbestämmelserna som TS räknar med att beslutas under januari 2021. Innan beslut kommer TS skicka ut en remiss som vi uppmanar er UL flygplanägare att svara på.
Resterande regelverk för FCL och OPS är planerat till i vår/sommar 2021.

Så snart TS ger ut mer information kommer vi att skicka ut information till medlemmar, UL-piloter och UL luftfartygsägare.

Kontaktpersoner

Sofia Jonsson
Skolchef UL
0703-05 74 00 

Publicerad: 3 december, 2020 av Maria Winkler