Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

Uppdatering – UL Certifikat – MTOM 600/650kg – TSFS 2021:26

Vad gäller nu och framåt innan vi kan flyga?

Som bekant har vi tillsammans ett stort intresse av att veta hur och när föreskrifterna är klara för att vi ska få flyga Nationella Lätta Flygplan.

Vi ser nu ett behov av förtydligande om vad som gäller. Vi kan inte och får inte flyga förrän TS har implementerat samtliga tre regelverk inom serie PEL, AIR och OPS. Dvs bara för att föreskrifterna om utbildning och behörigheter trätt i kraft den 9 april kan vi inte flyga. Orsaken är att vi inte kommer att ha godkända flygplan och heller inte klart för vilka operativa regler som kommer att gälla. Dvs vi har inget godkännande för luftvärdighet (underhåll och reparation) och operation. Mer information om Transportstyrelsens föreskrift TSFS 2021:26 UL-certifikat finner du HÄR

Vi, TS och KSAK, räknar med att vi tidigast kan flyga med NLF i mars 2022.

Så vi ber er ha tålamod och vänta in samtliga regelverk innan du kan flyga enligt de nya föreskrifterna för Nationella Ultralätta och Lätta Flygplan.

Kommande regelverk för NUL och NLL

Här beskriver vi vad du som pilot behöver göra för att få behörighet för flyga med OptOut-klassen” enligt artikel 2.8 i BR 2018/1139MTOM om 600/650 kg, när nytt regelverk träder i kraft. Dvs vi kan inte göra detta förrän när TS har färdigställt samtliga 3 regelverk, AIR/PEL och OPS.

När nya EU förordning 2018/1139 kom 2018, fanns det möjlighet för enskilt EU land att själva hantera luftfartyg upp till 600 kg/650 kg MTOM, (s.k. Opt Out från EU förordning) Detta kom till efter lobbying från GA kollektivet vilket vi uppskattar att TS har anammat.

Följande planering gäller:

 • Flygcertifikat (serie PEL), har trätt i kraft den 9 april 2021, som påverkas av,
 • Operativa regler (serie OPS), som förväntas träda i kraft december 2021, samt regler för
 • Fortsatt Luftvärdighet gällande underhåll och reparation (serie AIR), förväntas träda i kraft i mars 2022.
 • Initial Luftvärdighet gällande certifiering och konstruktion (serie AIR), har delvis trätt i kraft under januari 2021.

Det handlar om:

 • Flygplan,
 • Helikoptrar och
 • Segel- motorsegelflygplan
 • Är de avsedda att kunna användas på sjö, får man lägga till 50 kg till de 600 kg MTOM

Då ultralätt begreppet redan finns, bestämdes TS att flygplan, helikoptrar samt segel motorsegelflygplan inom Opt-Out. 600/650 kg, ska ha samlingsbegreppet Nationellt Lätt Luftfartyg (NLL). Inom det övergripande begreppet Nationellt Lätt Luftfartyg (NLL), finns då även undergrupperna:

 • Nationellt Lätt Flygplan ( NLF)
 • Nationellt Lätt Helikopter (NLH)
 • Nationellt Lätt Segel och motorsegel flygplan (NLS)

Följande planering gäller:

 • Flygcertifikat (serie PEL), har trätt i kraft den 9 april 2021, som påverkas av,
 • Operativa regler (serie OPS), som förväntas träda i kraft december 2021, samt regler för
 • Fortsatt Luftvärdighet gällande underhåll och reparation (serie AIR), förväntas träda i kraft i mars 2022.
 • Initial Luftvärdighet gällande certifiering och konstruktion (serie AIR), har delvis trätt i kraft under januari 2021.

Därmed räknar vi med att vi tidigast kan flyga med NLF i mars 2022.

Så vi ber er ha tålamod och vänta in samtliga regelverk innan du kan flyga enligt de nya föreskrifterna för Nationella Ultralätta och Lätta Flygplan.

För eventuella frågor vänligen kontakta Christer Harju, Skolchef på 070-305 74 00 eller Lars-Christer på 076-131 46 46

Kontaktpersoner

Christer Harju
Skolchef UL
070-305 74 00 

Publicerad: 3 december, 2020 av Maria Winkler
Senast ändrad: 11 augusti, 2021 av Lars-Christer Andersson

Kontakt

Besöksadress

Gustavslundsvägen 137, 5tr i Alvik

Postadress

Gustavslundsvägen 137, 5tr
SE-167 51  Bromma

Telefon: 08-764 60 90

E-post: info@ksak.se
(både till KSAK och KSAK-M)

Bankgiro

KSAK 724-9196
KSAK-M 5814-2654

 

 


Login för KSAK/M

Outlook
Sharepoint