Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

Pilot Briefing – KSAK:s medlemstidning

Pilot Briefing utkommer med fyra nummer per år. Tidningen, som till upplagan är en av Sveriges största flygtidningar, går inte att köpa i lösnummer. Den är en förmån som man har som medlem i KSAK.

Rolf Björkman är tidningens redaktör och svarar också för layout. Kontakta honom om du vill lämna bidrag till tidningen – rolf@ksak.se0703-42 81 61

Läs ett provexemplar av Pilot Briefing här nedan!

Pilot Briefing