Regioner

Flygklubbarna i Sverige som är medlemmar i KSAK delas in i regioner. Varje region företräds i KSAK:s styrelse av en regionrepresentant. På dessa sidor finner du information om respektive region, vilka klubbar som ingår samt protokoll från regionmöten.

Regioner

Kontakt

Besöksadress

Gustavslundsvägen 137, 5tr i Alvik

Postadress

Gustavslundsvägen 137, 5tr
SE-167 51  Bromma

Telefon: 08-764 60 90

E-post: info@ksak.se
(både till KSAK och M-KSAK)

Bankgiro

KSAK 724-9196
M-KSAK 5814-2654

Plusgiro

KSAK 5 55 70-6
M-KSAK 645 88 11-4

 


Login för KSAK/M

Outlook
Sharepoint

Login Besiktningsman