Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

Regioner

Flygklubbarna i Sverige som är medlemmar i KSAK delas in i regioner. Varje region företräds i KSAK:s styrelse av en regionrepresentant. På dessa sidor finner du information om respektive region, vilka klubbar som ingår samt protokoll från regionmöten.

Regioner