Flygplansägare

Hej alla ägare av ul-flygplan, trikar och gyroplan. På denna sida publicerar vi matnyttig information riktad till dig som är flygplansägare.

Beskrivning av förlängning och förnyelse av flygtillstånd

Det nya 3-årsintervallet för besiktning har trätt i kraft successivt med en övergångsperiod på 3 år. Flygtillståndet är dock fortsatt bara giltigt ett år i taget.

Övergångsperiod:

  • För Luftfartyg registrerade efter 2008 tillämpas det från 1 juli 2016.
  • För Luftfartyg registrerade mellan 2005-2008 tillämpas det från 1 juli 2017.
  • För Luftfartyg registrerade före 2005 tillämpas det från 1 juli 2018.

Det nya systemet innebär att ägaren själv kan förlänga flygtillståndet 2  gånger efter en besiktning. Ägaren fyller i blanketten 14190 Luftvärdighetsdeklaration/Inspektionsrapport. Förlänger sitt flygtillstånd och tar en kopia av originalet och skickar det tillsammans med Luftvärdighetsdeklaration och Ägaruppgifter till kansliet;  KSAK, Gustavslundsvägen 137, 167 51  Bromma, eller mejla i pdf-format till: robin@ksak.se

Har ett ägarbyte skett så krävs det alltid en besiktning för att förnya flygtillståndet. Den nya ägaren kan inte förlänga flygtillståndet från en tidigare ägare.

Blanketten 14190 Luftvärdighetsdeklaration/Inspektionsrapport fyller två funktioner;

  • Dels för ägaren att fylla i som luftvärdighetsdeklaration vid förlängning av flygtillståndet
  • Dels för besiktningsman som inspektionsrapport att fylla i vid förnyelse av flygtillståndet vid inspektion (besiktning), ägaren fyller då inte i blanketten, alltså blanketten fungerar inte som gamla underhållsrapporten

Förlängning av flygtillståndet:

Förlängningen av flygtillståndet kan ske tidigast 30 dagar före utgången av gällande flygtillstånd och flygtillståndet följer samma period och datum som tidigare, bara året ändras.

Besiktning:

Besiktning och förnyelse av flygtillståndet kan ske tidigast 90 dagar före utgången av gällande flygtillstånd och flygtillståndet följer samma period och datum som tidigare, bara året ändras. Sker förnyelsen efter utgången av gällande flygtillstånd blir det ett nytt datum och ny period för flygtillståndet.

För att vi på kansliet skall veta vem som är ägare till luftfartyget och att vi har rätt kontaktuppgifter vill vi att ni skickar med dem. Ni kan använda blanketten  Ägaruppgifter eller bara skriva ned dem på ett papper eller i mejlet om ni skicka de övriga handlingarna digitalt.

Du hittar mer info i TSFS 2016:40

Du är alltid välkommen att kontakta mig på telefon eller mejl.

Hoppas det har blivit tydligt!

Hälsningar

Robin Fjellström, TC KSAK.
robin@ksak.se
072 7124646

Kontaktpersoner

Robin Fjellström
UL-inspektör/Teknisk chef
072-712 46 46 

Publicerad: 23 april, 2018 av Robin Fjellström
Senast ändrad: 8 november, 2018 av Robin Fjellström

Kontakt

Besöksadress

Gustavslundsvägen 137, 5tr i Alvik

Postadress

Gustavslundsvägen 137, 5tr
SE-167 51  Bromma

Telefon: 08-764 60 90

E-post: info@ksak.se
(både till KSAK och M-KSAK)

Bankgiro

KSAK 724-9196
M-KSAK 5814-2654

Plusgiro

KSAK 5 55 70-6
M-KSAK 645 88 11-4

 


Login för KSAK/M

Outlook
Sharepoint

Login Besiktningsman