Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

Luftfartygsägare

Hej alla ägare av NUF/NLF-flygplan, trikar och gyroplan.
På denna sida publicerar vi matnyttig information riktad till dig som är UL-luftfartygsägare.

Hur konvertering av UL-B till NLF genomförs: Läs mer här.
Ansökan om Typintyg: Använd denna blankett

På förekommen anledning, vänligen notera att det är upp till flygplanägaren att konvertera från NUF till NLF eller låta flygplanet vara i sin nuvarande klassificering.

Inlämnade av statistiska uppgifter enligt TSFS 2019:115 för er som äger, innehar eller brukar Gyroplan/Gyrokopter.
Uppgifterna ska lämnas före den 1 feb: Klicka här så kommer ni till formuläret.

 

För service och underhåll av UL-motorer länkar till Rotax, Jabiru och Björn Lindqvist Aeromar.

Här finner du instruktion om hur du förlänger ditt flygtillstånd: Klicka här!
Beskrivning av förlängning och förnyelse av flygtillstånd:

Det nya 3-årsintervallet för besiktning har trätt i kraft successivt med en övergångsperiod på 3 år. Flygtillståndet är dock fortsatt bara giltigt ett år i taget. Från 1 juli 2018 har alla gått in i 3- årsintervallet för besiktning. Det är förstås alltid möjligt att besikta det varje år ändå om man vill.

Det nya systemet innebär att ägaren själv kan förlänga flygtillståndet 2  gånger efter en besiktning. Ägaren fyller i blanketten 7024 Luftvärdighetsdeklaration/Inspektionsrapport. Förlänger sitt flygtillstånd och tar en kopia av det förlängda flygtillståndet och skickar det tillsammans med Luftvärdighetsdeklaration och Ägare- Brukareuppgifter till kansliet;  KSAK, Gustavslundsvägen 137, 167 51  Bromma, eller mejla i pdf-format till: diarie@ksak.se

För att betraktas som brukare ska en anmälan göras till Transportstyrelsen. Se TSFS 2018:33. Lägg märke till att det även heter innehavare på vissa ställen. Blankett för anmälan här. Tänk på att även upprätta ett avtal mellan ägaren och brukaren.

Har ett ägarbyte skett så krävs det alltid en besiktning för att förnya flygtillståndet. Den nya ägaren kan inte förlänga flygtillståndet från en tidigare ägare.

Blanketten 7024 Luftvärdighetsdeklaration/Inspektionsrapport fyller två funktioner;

  • Dels för ägaren att fylla i som luftvärdighetsdeklaration vid förlängning och förnyelse av flygtillståndet
  • Dels för besiktningsman som inspektionsrapport att fylla i vid förnyelse av flygtillståndet vid inspektion (besiktning).

Certifiering:
Certifiering av de flesta typer av luftfartyg, inklusive tillhörande delar, administreras och beslutas av EASA. Undantagna är vissa luftfartyg som anges i förordning (EU) 2018/1139. Inte minst finner du en bra lista för identifiering av luftfartygskategori. Certifiering – Transportstyrelsen

Förlängning av flygtillståndet:
Förlängningen av flygtillståndet kan ske tidigast 30 dagar före utgången av gällande flygtillstånd och flygtillståndet följer samma period och datum som tidigare, bara året ändras.

Nya dokument för grundspecifikation till NUF och NLF:
De nya blanketterna heter TSL738273837384. Värt att notera att samtliga blanketter ska finnas i luftfartygsdokumentationen även om TSL7384 kommer vara tom dvs inte i fylld. Transportstyrelsen vill ha det så pga. att man ska se att samtliga blanketter är omhändertagna och ingen information eller blankett saknas.

Besiktning (görs av Besiktningsman):
Besiktning och utfärdandet av nytt flygtillståndet kan ske tidigast 90 dagar före utgången av gällande flygtillstånd och flygtillståndet följer samma period och datum som tidigare, bara året ändras. Sker besiktningen efter utgången av gällande flygtillstånd blir det ett nytt datum och ny period för flygtillståndet.

För att vi på kansliet skall veta vem som äger eller brukar ett luftfartyget och att vi har rätt kontaktuppgifter vill vi att ni skickar med dem. Ni kan använda blanketten Ägare- Brukareuppgifter eller bara skriva ned dem på ett papper eller i mejlet om ni skickar de övriga handlingarna digitalt.

Vi ser helst att du skickar in handlingarna digital via mejl. Har du ingen skanner går det bra att fota av dem med din mobiltelefon och mejla, se till att handlingarna fyller upp hela bilden.

Du hittar mer info i TSFS 2016:40

Du är alltid välkommen att kontakta mig på telefon eller mejl.

Hoppas det har blivit tydligt!

Hälsningar

Steve Holm, TC KSAK.
steve@ksak.se
072-712 46 46

Kontaktpersoner

Steve Holm
Teknisk Chef UL Luftfartyg
072-712 46 46 

Publicerad: 23 april, 2018 av Robin Fjellström
Senast ändrad: 27 maj, 2024 av Lars-Christer Andersson