Lär dig flyga!

Att flyga är att uppleva en tredje dimension i livet. Världen ser inte bara annorlunda ut från ovan, utan faktiskt mindre, eller större. Det beror på ens filosofiska läggning. Att kunna se till Västerås från Stockholm eller att se Globen från Katrineholm är endast flygare förunnat. Från bara någon kilometers höjd ser man faktiskt så långt i Sverige. Vi har världens mest fantastiska luft med klar och milsvid sikt.

På hög höjd kan man se hur horisonten kröker sig och till och med se väst- och ostkust samtidigt. Men du behöver inte tro oss, vi visar dig gärna.

Att bli privatpilot eller trafikflygare är ingen ouppnåelig dröm!

Det är lätt!

De allra flesta kan lära sig flyga. Den som nått pensionsåldern kanske behöver några lektioner extra i luften, men det är inte säkert. Någon enstaka kan sakna en egenskap som behövs men det är ovanligt. Ett bra omdöme en en fördel.

För den som vill flyga motordrivna flygplan finns två vägar: Normalklassade flyglan, två-fyra sittplatser, där det krävs ett privatflygvertifikat (PPL eller LAPL) eller ultralätta flygplan (UL) som har ett eget certifikat.

Det är billigt!

Det finns många föreställningar om priset. En del gamla piloter klagar på kostnadsutvecklingen. Räknar man om penningvärdet så skiljer sig kostnaderna för en flygutbildning väldigt lite under hela perioden från 1960-talet. Då fanns inte alternativet ultralätta flygplan. Den vägen är betydligt billigare. Att hålla ett flygcertifikat kostar inte mer än många andra fritidsaktiviteter. Flygskolorna ger dig prisuppgifter. Observera att du när du hyr ett flygplan i en klubb, så betalar du bara för tiden i luften.

Det är miljövänligt!

Flygplanet kan jämföras med bilen. Skillnaden i bränsleförbruknikng per personkilometer skiljer sig inte mycket om du jämför lite äldre flygplan med äldre bilar. Nu håller Sveriges flygplansflotta på att moderniseras så sakta. Bränsleförbrukningen har mer än halverats liksom bullret samtidigt som hastigheterna ökat. Med moderna flygplan förflyttar du dig miljövänligare än med bil. Elflygplan finns redan på tesststadiet. Både hybrid och enbart el är en verklighet inom nett par år.

Det är roligt!

Om du läst det översta på denna sida förstår du. Vi som flyger älskar det!

Känner du dig sugen?

Titta i listan av flygklubbar anslutna till KSAK. Du hittar säkert en flygklubb nära dig. Där ser du även vilken typ av utbildning som bedrivs av de olika klubbarna. Om du har några frågor får du givetvis höra av dig till oss!