UL Flygskola

Motorflygförbundet (KSAK-M) driver Sveriges UL-flygskola. Övriga klubbar som bedriver flygskolning gör det under det tillstånd som tillhandahålls av KSAK-M. Den Skolhandbok som utgör ramverket för klubbarnas praktiska och teoretiska utbildning ges ut av flygskolan.

Inom ramen för detta bedrivs utbildning av flyginstruktörer. Denna utbildning ges en gång per år på Ålleberg vid Falköping. KSAK-M arrangerar även andra typer av seminarieverksamhet, regelbundna träffar för flyginstruktörer och utbildning i formationsflygning.

I samarbete med Pilotshop.se ger flygskolan ut teorimaterial som används vid utbildningar på flygklubbarna.

 

Händelserapport 2020

Kontaktpersoner

Anders Lundell
Skolchef KSAK UL-flygskola
0703-05 74 00