Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

Cost-share

Vad är ”cost-share” enligt EASA?

I samband med de nya operativa reglerna, Part-NCO, som trädde i kraft under 2016 så dök det också upp ett nytt ord i vår flygordlista, cost-share. Det innebär kort och gott ett sätt för oss som piloter att dela kostnader med övriga ombord, samåkning på ren svenska.

Cost-share kan vara en flygning från A till B eller en rundflygning från A till A.

Följande gäller för cost-share:

  • Man får dela på de direkta kostnaderna som uppstår i samband med flygningen
  • Direkta kostnader definieras av EASA som t.ex. bränsle, flygplatsavgifter eller kostnaden för att hyra ett flygplan
  • Ej fler än 5 passagerare + pilot
  • Piloten ska betala sin del av flygningen, piloten får inte flyga gratis eller tjäna något på det

Det absolut viktigaste för dig som pilot när det kommer till cost-share är att du inte sätter dig själv i en pressad situation med passagerare som förväntar sig att få flyga när vädret är sämre än din eller flygplanets förmåga. Piloter med goda intentioner har hamnat där tidigare, ibland med väldigt tråkiga konsekvenser. Var noga med att säga till dina passagerare att det alltid finns en överhängande risk att flygningen kan ställas in med kort varsel!

Vanliga frågor

Är det svartflyg?

Nej! Cost-share är inte svartflygning så länge det görs enligt reglerna. Skulle det däremot vara så att piloten inte betalar sin andel av de direkta kostnaderna så är det att betraktas som svartflyg så se till att ni som flyger har torrt på fötterna.

Kan jag annonsera för allmänheten om min flygning?

Ja, det finns inga begränsningar för detta när det kommer till cost-share. Det finns idag flera tjänster som förmedlar kontakt mellan piloter och passagerare. Wingly och Fly Aeolus är exempel på sådana tjänster som har etablerat sig.

Hur många passagerare får det vara ombord?

Fem stycken som mest.

Får vem som helst göra de här flygningarna?

Alla piloter som är behöriga att flyga flygplanet får genomföra flygningarna. Tänk dock på att inte som pilot sätta dig i en sits du inte kan hantera, pressen från passagerare kan vara förvånande stark även för den erfarne piloten. Passagerarna har inte någon aning om dig och flygplanets begränsningar utan bara vill komma fram till destinationen. Du kan alltid ställa in flygningen!

Hur kan vi jobba med detta i klubbarna?

På KSAK tror vi på att välkomna det nya för att främja allmänflygets utveckling. Vi tror också att det är bra om flygklubbarna sätter upp tydliga riktlinjer för detta. Om man t.ex. inte vill att klubbens piloter ska annonsera om flygningar på nätet så behöver medlemmarna informeras. Vi ser gärna att klubben tillåter detta så att det görs öppet i klubbmiljön, det skapar transparens och viss kontroll på det. Kanske ska piloten ange i sin bokning att det är en flygning som är annonserad för cost-share?

Fler frågor? Skicka e-post till Niklas Larsson för svar.

EASAs föreskrifter

Nedan hittar du de referenser i Part-NCO/EASA-OPS där begreppet cost-share nämns. Konsoliderad version på engelska hittar du här, bläddra ner till Download: Easy Access Rules for Air Operations

Article 6
Derogations

4a. By way of derogation from Article 5(1) and (6), the following operations with other-than complex motor-powered aeroplanes and helicopters, balloons and with sailplanes may be conducted in accordance with Annex VII [lika med Part-NCO, reds anm.]:

  • cost-shared flights by private individuals, on the condition that the direct cost is shared by all the occupants of the aircraft, pilot included and the number of persons sharing the direct costs is limited to six;

GM2 Article 6.4a(a);(b) Derogations

DIRECT COST

‘Direct cost’ means the cost directly incurred in relation to a flight, e.g. fuel, airfield charges, rental fee for an aircraft. There is no element of profit.

Publicerad: 16 juni, 2018 av Niklas Larsson
Senast ändrad: 21 december, 2023 av Ann Swedberg