Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

Försäkringar genom HDI

Som KSAK ansluten flygklubb erhåller ni följande villkor av HDI (tidigare Inter Hannover):

  • 20% rabatt avdragen från kaskopremien eftersom Försäkringstagaren uppfyller följande krav:
  • 1) Gällande medlemskap i KSAK
  • 2) Alla aktiva medlemmar i klubben som flyger flygplan som ägs eller brukas av klubben skall genomföra varvat vartannat år enligt ett system som klubben utformar: A) Det ena året minst ett flygpass, inkl. kontroll av certifikat/behörigheter, med flyglärare/CRI och B) det andra året ett flygpass, inkl. kontroll av certifikat/behörigheter, med flyglärare/CRI om inte flygtiden 12 timmar nåtts de senaste 12 månaderna
  • 3) Klubben skall föra register över medlemmar som visar giltighetstider för certifikat/behörigheter
  • 4) Klubben skall kontinuerligt utbilda och informera sina medlemmar i det regelverk som gäller för att medta passagerare och vad följderna vid regelbrott kan innebära för både klubb och enskild pilot. Alla aktiva medlemmar ska årligen bekräfta sitt mottagande av informationen och reglernas innebörd.

Förtydligande vad avser krav för försäkringsrabatt från HDI avseende pandemin

HDI Global Specialty SE har stor förståelse för att den rådande pandemin innebär en stor påfrestning för allmänflyget och den klubbverksamhet som KSAK-medlemmarna står för. HDI vill därför förtydliga vad det är som gäller för att försäkringsrabatten, som HDI-försäkringen ger KSAK-klubbarna, ska gälla.

Under förutsättning attflygklubben följer myndigheternas avsteg från gällande regelverk så fortsätter HDI erbjuda rabatten trots att klubbarna inte klarar av att uppfylla kraven i om flygpass med flyglärare/CRI, på grund av rådande omständighet med COVID-19.

Ett av kraven för att en klubb ska få KSAK-rabatt hos HDI är att aktiva medlemmar ska genomföra:

(A) det ena året minst ett flygpass, inkl. kontroll av certifikat/behörigheter, med flyglärare/CRI och

(B) det andra året ett flygpass, inkl. kontroll av certifikat/behörigheter, med flyglärare/CRI om inte flygtiden 12 timmar nåtts de senaste 12 månaderna.

Skulle det bli så att piloter på grund av COVID-19 nu inte har möjlighet att uppfylla ovan krav, erbjuder HDI ändå fortsättningsvis KSAK-klubbarna möjlighet att få rabatt under 2021. Detta gäller oavsett om kraven inte kan uppfyllas beroende på individen själv eller om det beror på att klubben inte kan tillhandahålla flyglärare för tillfället. I övrigt ska man fortsatt följa myndigheternas bestämmelser.

HDI hoppas, såsom alla andra, att situationen snart förändras till det bättre. ”Det viktigaste är att vi alla är säkra, både i luften och på marken”, menar Niklas Egeltun, HDI.

För mer information:  kontakta HDI, ga.stockholm@hdi-specialty.com, eller 08 617 54 00.

 

 

Kontaktpersoner

Lars-Christer Andersson
Generalsekreterare för KSAK & KSAK-M
076-131 46 46 

Publicerad: 3 juni, 2019 av Maria Winkler
Senast ändrad: 22 januari, 2021 av Lars-Christer Andersson