Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

Information om KSAK:s årsavgift och medlemsregister

Årsavgifter KSAK

Fakturor för året skickas vanligtvis ut i januari, året medlemskapet avser och har alltid ett förfallodatum 1 maj. Vi tar ut debiteringsunderlaget ur vårt medlemsregister en månad innan faktureringen sker.

Avgiften för 2024 (540 kronor) baseras på varje huvudmedlem som varit registrerad i klubben under 2023, oavsett när under året medlemmen anmälts.
Junior* – avser personer som fyller max 25 år det aktuella kalenderåret – betalar 130 kronor. 

Avgifter kommande år
Avgift för kommande år beslutas av årsstämman.

Klubbens rösträtt vid vårens årsstämma grundar sig på det antal medlemmar som framgår av fakturan. Klubben har rösträtt om betalningsskyldigheterna fullgjorts under året innan.

Flygklubb är enligt stadgarna ansluten med alla sina medlemmar (som har rösträtt i klubben). Stödjande medlemmar som inte flyger behöver inte anmälas. Om klubben har flera sektioner och därigenom är ansluten till flera av FSF grenförbund är det de medlemmar som har inriktningen motorflyg som anmäls till KSAK/KSAK-M.

De som har medlemskap i flera motorflygklubbar behöver bara betala en avgift till de centrala förbunden genom en (1) klubb, huvudklubben. Klubben kan även anmäla medlemmar som har annan klubb som huvudklubb men det är då viktigt att ange vilken som är huvudklubben. Vi kontrollerar att detta är korrekt och hör av oss om det inte stämmer. Dessa medlemmar tas inte med i klubbens betalningsunderlag och inte i röstlängden till KSAK/KSAK-M årsstämma.

*Juniorer måste rapporteras in till KSAK senast 1 maj det året avgiften avser.

Nya klubbar:

Nya klubbar som ansluter sig till KSAK betalar en årsavgift direkt vid godkänt inträde till KSAK (oberoende när på året man blir medlem) och sedan sköts debiteringen som för alla andra klubbar.

Medlemsregistret

För att nya medlemmar ska få information från kansliet och kommande Pilot Briefing är det viktigt att medlemmarna anmäls efter hand när de betalat klubben – utan att extra betalning görs till KSAK. Lika viktigt är det att plocka bort icke-medlemmar senast 1 maj året medlemskapet avser, annars blir de debiterade vid nästa årsdebitering.
Slutlig kontroll av det färdiga medlemsregistret kan göras tidigast 15 maj och senast 20 maj året medlemskapet gäller. Alla medlemmar som sedan finns kvar efter det anses anmälda för medlemskap. De kan sedan inte tas bort under året och kommer debiteras nästkommande år.

Det är också viktigt att kontaktuppgifter om klubbens befintliga medlemmar är uppdaterad så att vår information direkt till enskilda medlemmar når alla.

Olika sätt att hålla reda på medlemsregister:

Myweblog
Klubbar som sköter sin medlemsinformation via Myweblog har möjlighet att koppla ihop sig med KSAK. På så sätt behöver man enbart se till att hålla Myweblog uppdaterad med medlemsinformation. Gör man på detta sätt så kan vi på KSAK inte göra ändringar i era medlemsregister utan det behöver alltid ske via Myweblog.

Vill ni ha hjälp att koppla ihop ert medlemsregister i myweblog med KSAK eller har andra supportärenden gällande detta så kontaktar ni support@myweblog.se

Klubbadministratör i Swedetime
Vi på KSAK använder ett medlemssystem som heter Swedetime (tidigare hette det Internetplatsen). En hel del av våra anslutna flygklubbar har administratörer som själva loggar in i vårt system och gör sina uppdateringar själva.

Har klubben glömt bort sina inloggningsuppgifter tveka inte på att höra av er till ann@ksak.se så hjälper vi er att fixa det.

Du som är registerhållare hittar instruktioner för Swedetime HÄR

KSAK administrerar flygklubbens medlemmar
Vi på KSAK hjälper klubbar som inte använder något av ovanstående alternativ. Det är dock viktigt att klubben hela tiden håller oss uppdaterade.

Det är klubbens ansvar att begära ut listor med jämna mellanrum och se till att dessa är uppdaterade. Klubben behöver även rapportera in informationsuppdateringar, nya medlemskap samt om medlemmar slutar.

Vid eventuella frågor gällande detta kontakta:
ann@ksak.se eller på 072-248 46 46

Kontaktpersoner

Ann Swedberg
Administrativ kommunikatör
072-248 46 46 

Publicerad: 12 december, 2019 av Maria Winkler
Senast ändrad: 16 november, 2023 av Ann Swedberg