Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

UL-Handboken

UL-Handboken är rekommenderad läsning för alla UL-piloter, ägare och tekniker.

UL-Handboken utgåva 2 rev 7

UL-Handbok Delegerad verksamhet innehåller allt som reglerar UL-verksamheten för KSAK-M. Där finns mycket matnyttigt för alla som flyger eller äger ett UL-flygplan eller som har någon annan verksamhet kopplat till UL-flyg.

Giltig upplaga har beteckningen Utgåva 2. I Mom A 3 skall Rev 7 vara angiven.

Av särskilt intresse för många är följande i Kapitel C:

  • Import av UL-flygplan (Mom C 15). Alla varianter av import beskivs.
  • Flygtillstånd (Mom C 8). Processen att få detta beskrivs.
  • Typintyg (Mom C 5). Beskrivning av gången för att få ett sådant utfärdat.
  • Modifiering och underhåll (Mom C 10). Här hittar man vägen till regelverket och procedurer vid t ex modifiering. Det är lämpligt att läsa detta moment innan man gör underhållsarbeten och modifieringar på ett UL-flygplan. Kanske är man mer begränsad i rätten än vad man tror.
  • Besiktning av UL-flygplan (Mom C 14). Hela processen omkring besiktning beskrivs. Detta moment är dessutom en direkt styrning av besiktningsmännen vid besiktning.

Obs: Blanda inte ihop momentnumret med sidnumret för samma kapitel.

Senaste versionen av UL-handboken

Publicerad: 11 januari, 2015 av Hans Pålsson
Senast ändrad: 4 maj, 2022 av Carin Lindström