Händelserapport

Här kan du rapportera händelser för luftfartyg som ligger under KSAK-M delegerande verksamhet för tillsyn (Ultralätt).
Ingen händelse är för liten att rapportera och kan vara av stort intresse för andra.
Vi vill att du rapporterar så snart som möjligt om du har varit utsatt för något onormalt under din flygning eller i samband med underhåll. Detta för att vi ska kunna följa upp händelser genom information till er piloter, flygplansägare och även kunna förbättra utbildningen i vår UL-flygskola. Tyvärr går det inte att infoga bilder i formuläret men du kan skicka dem separat på mejl robin@ksak.se

Rapportera händelse till KSAK-M

 

Denna rapport fråntar inte rapporteringsskyldigheten mot transportstyrelsen enligt TSFS 2017:75
Transportstyrelsens Rapportera luftfartshändelser


Vid haveri ifylls blanketten L1592 och sänds till TS.

Till Blanketter

Har du frågor om rapporteringen så hör av dig till TC Robin Fjellström
robin@ksak.se
072 712464

När vi fått in rapporter så finns här nedan en sammanställning av rapporterna.
Personuppgifter och flygplansindivid och plats är förstås
utelämnade.

Dokument

Publicerad: 11 januari, 2019 av Maria Winkler
Senast ändrad: 13 juni, 2019 av Robin Fjellström