Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

Händelserapport och UL-Haveriundersökning

UL-Haveriundersökningar

KSAK Motorflygförbundet har inget officiellt eller delegerat uppdrag att göra utredningar av haverier på det sätt som Haverikommissionen har. Statens Haverikommission avböjer i de flesta fall att göra haveriutredning varför KSAK gör haveriundersökningar på UL. KSAK gör undersökningar och bistår vid behov polisen då det ligger i vårt och våra medlemmars intresse att ta lärdom av händelser för att förbättra vårt arbete med flygsäkerheten inom det lätta flyget.

KSAK följer ICAO Annex 13 och dess process vid haveriundersökningar som vi alltid utför vid allvarligare haverier. Det är samma regelverk som Statens Haverikommission arbetar med. Vi utför haveriundersökningen genom att titta på fakta kring flygplanets tekniska status och konfiguration vid start. Men också utifrån besiktning av vraket och nedslagningsplats, information från navigations- och motorinstrument, radarbilder, flygväder, vind under flygning och vid olyckstillfället och samtal med vittnen.

Vid frågor kring haveriundersökningar och KSAKs arbete om flygsäkerhet kontakta kansliet, Lars-Christer Andersson på 076-131 46 46

Om olyckan är framme

Vid allvarliga olyckor finner du en guide för vad ni i klubben behöver tänka på. Läs här

Vid haveri fyller du som pilot i blanketten L1592 och som därefter sänds till TS.

Nedan följer sammandrag från haverier av UL. Vänligen notera att på nedan sammanställningar kan det finnas sakfel.

UL-Haverier 2022
UL-Haverier 2021
UL-Haverier 2020
UL-Haverier 2019
UL-Haverier 2018
UL-Haverier 2017

Händelserapport

Här kan du rapportera händelser för luftfartyg som ligger under KSAK-M delegerande verksamhet för tillsyn (Ultralätt). Ingen händelse är för liten att rapportera och kan vara av stort intresse för andra.

Vi vill att du rapporterar så snart som möjligt om du har varit utsatt för något onormalt under din flygning eller i samband med underhåll. Detta för att vi ska kunna följa upp händelser genom information till er piloter, flygplansägare och även kunna förbättra utbildningen i vår UL-flygskola. Tyvärr går det inte att infoga bilder i formuläret men du kan skicka dem separat på mejl till; steve@ksak.se

Rapportera händelse till KSAK-M. Klicka Här!

Denna rapport fråntar inte rapporteringsskyldigheten mot Transportstyrelsen enligt TSFS 2017:75
Se till Transportstyrelsen Rapportera luftfartshändelser

 Till Blanketter

Har du frågor om rapporteringen så hör av dig till vår Tekniska Chef Steve Holm, steve@ksak.se eller på telefon 072 7124646

När vi fått in rapporter så finns här nedan en sammanställning av rapporterna. Personuppgifter och flygplansindivid och plats är förstås utelämnade.

Händelserapporter 2024
Händelserapporter 2023
Händelserapporter 2022
Händelserapporter 2021
Händelserapporter 2020
Händelserapporter 2019

Dokument

174.90 Kb
Vid allvarliga olyckor finner ni en guide för vad ni i flygklubben behöver tänka på.

Publicerad: 11 januari, 2019 av Maria Winkler
Senast ändrad: 2 april, 2024 av Christer Harju