Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

Vanliga frågor och svar

Här samlar vi de vanligaste frågorna vi brukar få i olika kategorier, hittar ni inte svaret på er fråga här är ni välkomna att höra av er till info@ksak.se 

Hur blir jag pilot?

 • Hur går det till och hur långt tar det?
  Du hittar information om olika typer av certifikat samt hur processen går till HÄR 
 • Vad kostar det?
  Flygning kostar generellt inte mer än andra hobbys. Medlemskap i en flygklubb kostar inte mer än medlemskap i en golfklubb eller ett kort på gymmet. Du styr själv hur mycket pengar du vill lägga på flygning. Framförallt är det ett bra sätt att se sig om i världen – till en lägre kostnad än vad resebyrån kan erbjuda. Följande uppskattning för de olika certifikaten stämmer ganska bra:
  PPL – 100-120 000 krLAPL – 70-90 000 krUL – 35-45 000 krTimpriset för de olika flygplanen varierar sedan från ca 600 kr upp till 2000 kr per flygtimme.Ett medlemskap i en flygklubb varierat något men det brukar ligga på ca 1 000 – 1 500 kr per år.
 • Finns det någon undre åldersgräns? 
  En sökande av certifikat ska ha uppnått en ålder av minst 17 år. Men utbildningen får påbörjas tidigare.
  Elevtillståndet kan erhållas tidigast vid fyllda 16 år, ett elevtillstånd tillsammans med ett medicinskt intyg krävs innan man får flyga ensam första gången.
 • Var finner jag en flygskola?
  Sök flygskola
 • Medicinskt intyg
  Eleven ska senast vid ensamflygning ha ett medicinskt intyg lägst av den klass som krävs för certifikat för lätta luftfartyg (LAPL) 
  Sök Flygläkare
 • Elevtillstånd
  Eleven ska senast vid ensamflygning ha ett elevtillstånd. Elevtillståndet kan erhållas tidigast vid fyllda 16 år.
  Sök elevtillstånd

Medlemskap och medlemsregister

 • Ny medlem
  Du hittar allt om hur du blir medlem hos KSAK här: Bli medlem
 • Medlemsregister
  KSAK samlar in medlemmars uppgifter i ett system som heter Swedetime. Dessa uppgifter använder vi till att skicka ut relevant information och inbjudningar till olika aktiviteter som anordnas via mejl. Samt för att ha möjlighet att skicka ut våra medlemstidning Pilot Briefing.  Hjälp oss gärna att hålla dina uppgifter uppdaterade. Adressändringar eller mejländringar skickas till carin@ksak.se
 • Medlemsregister för Flygklubben 
  För att nya medlemmar ska få information från kansliet och kommande Pilot Briefing är det viktigt att medlemmarna anmäls efter hand när de betalat klubben – utan att extra betalning görs till KSAK. Lika viktigt är det att plocka bort icke-medlemmar (senast 1 maj varje år, annars blir de debiterade vid nästa årsdebitering). Det är också viktigt att information om klubbens befintliga medlemmar är uppdaterad så att vår information direkt till enskilda medlemmar når alla. För er som inte själva gör medlemsuppdateringar via MyWeblog eller direkt i Swedetime (saknar du som registerhållare information om inloggning eller instruktioner om hur du gör så kontakta carin@ksak.se), och därför behöver vår hjälp, ber vi er att skicka in en uppdaterad medlemslista till KSAK-kansliet (carin@ksak.se) senast 1 maj varje år. Slutlig kontroll av det färdiga medlemsregistret kan göras tidigast 15 maj samma år. Alla medlemmar som sedan finns kvar anses anmälda för medlemskap. De kan sedan inte tas bort under året. Försök att få alla era medlemmar att lämna sin e-postadress. Det spar både tid och pengar för oss på kansliet. När det gäller klubbens kontaktinformation, så får det finnas upp till 10 e-postadresser i klubbregistret. Det är bra om det finns mer än en mejladress om den enda mejladressen råkar vara indisponibel p g a full brevlåda eller dylikt. Och glöm inte att meddela om ni har eventuella ungdomar (upp till 25 år) i klubben. Gör även detta innan 1 maj varje år. Registret används bara av oss på KSAK och inte för annan ”reklam” än följande: rabatter som vi förhandlar oss till som är bra för medlemmarna, egna och KSAB:s produkter, information om föreläsningar mm. Vi förmedlar inte köp- och säljinformation från klubbar och medlemmar. Till den som är registerhållare i sin klubb och har kod att komma in i medlemsregistret: Vänta med att ta bort förra årets medlemmar (markeras som ”slutat detta år”) tills klubben är säker på att medlemmen slutat. Gör det dock senast 1 maj. När de är inlagda kan de inte tas bort från underlaget för nästa års fakturering även om de stryks från klubbens sida. Fel kan vi naturligtvis rätta till efter kontakt med oss på kansliet. Bara vi på KSAK:s kansli kan ”arkivera” medlemmar. Det gör vi i maj för dem som inte förnyat medlemskapet.

Flyglärare

 • Hur blir jag flyglärare?
  Läs mer HÄR
 • Vad kostar det?
  UL flyglärare; Kursavgiften 2021 är 49 500 kronor inklusive mat, boende och flygning
  LAPL flyglärare;
  PPL flyglärare;
 • Hur upprätthåller jag min UL lärarbehörighet?
  Med giltigt flygcertifikat är giltighetstiden för en UL-lärarbehörighet max 3år, den återupptas med en PC.
  Blanketten för förnyelse hittar du på min sida på ksak.se
  Den som genomgått utbildning till UL-instruktör måste, för att få verka som sådan, under de senaste 36 månaderna ha förvärvat minst 15 timmars flygtid som UL-instruktör på aktuell klass. Minst 5 av dessa
  timmar ska ha förvärvats under de senaste 12 månaderna. Vidare ställer KSAK krav på lärar-PC vart tredje år av UL-kontrollant i avsikt att kontrollera undervisningsfärdigheten och att introducera eventuell metodik.

Luftvärdighet och besiktning av UL flygplan

 • Vad är det
  KSAK-M svarar för att det finns en organisation för besiktning av UL-flygplan. För att täcka behovet av besiktningar finns en organisation med ca 25 besiktningsmän fördelade över landet. Auktoriserade besiktningsmän är listade på KSAK-M:s hemsida med adresser, telefonnummer, e-post. I listan anges med versal kategori av UL-flygplan vederbörande besiktningsman kan besiktiga. A anger tyngdpunktsstyrda UL-flygplan och B roderstyrda UL-Flygplan. En separat kategori ”Gyroplan” finns etablerad för UL-autogyro. Listan hålls aktuell av KSAK-M:s Tekniska Chef. Grunden för listan på hemsidan, finns i den tekniska chefens dator under ”Dokument” och filen ”Besiktningsmän”. Besiktningsmän som finns på listan är auktoriserade av KSAK-M. Auktoriserad besiktningsman erhåller stämpel som visar på auktorisation. En ”personakt” med CV m.m. som styrker respektive besiktningspersons kvalifikationer och auktorisation finns i pärm hos tekniske chefen.
 • Hur blir jag besiktningsman
  Kvalifikationer som krävs för att accepteras som besiktningsman. Kraven för att kunna bli besiktningsman är god förtrogenhet och vana vid flygmateriel dels praktiskt dels att förstå instruktioner såsom servicebulletiner, BCL, TSFS, LFS, AD:n och TMU-O:n. Med ”god förtrogenhet och vana” avses den som i minst två år sysslat med flygmateriel på luftvärdighetsnivå. Kvalificerade i detta avseende är: · Av Transportstyrelsen godkänd flygtekniker eller flygtekniker från Försvarsmakten. Verifikation av kunskap i det civila regelverket krävs. · EAA:s kontrollant och/eller besiktningsman efter samråd och genomgång med EAA om vederbörandes erfarenhet. · Annan person som med handlingar och intyg kan styrka motsvarande kvalifikationer.
 • Hur funkar besiktningen hos FK
  Första besiktningen av UL-flygplan görs av en KSAK-besiktningsman. Fast pris + reseersättning. Han skriver ut ett flygtillstånd och en inspektionsrapport. Teknikern i klubben har gjort en 100 timmarsservice och har fyllt i en Luftvärdighetsdeklaration och en Ägaruppgift. År två och tre kan teknikern göra en självbesiktning av flygplanet. Viktigt att hålla sig inom 30 dagar före utgången av tiden. Han skriver ut en ägaruppgift och en luftvärdighetsdeklaration, och fyller i flygtillståndet, tar en kopia av den och sänder iväg allt till KSAK för registrering och luftvärdighetsövervakning. År fyra är det dags för en KSAK-besiktningsmannabesiktning igen. Är man osäker eller vill ha en extra kontroll så gör det inget att ha en KSAK-besiktningsman för besiktningarna. KSAK sammanställer besiktningarna månadsvis och redovisar dom till TS som skickar en faktura till Brukaren/Ägaren.

Köpa sälja flygplan?

KSAK kan stötta flygklubben när ni ska köpa eller sälja flygplan. Vi hjälper till med allmänna råd, flygplansvärdering och avtal. Vi arbetar fortsatt med att hitta ett finansieringsbolag där anslutna flygklubbar kan avropa finansiering.

UL-certifikatfrågor

 • Jag har redan ett flygcertifikat, får jag förkorta utbildningen?*
  Teoretiska krav
  En sökande som har giltigt flygcertifikat för flygplan enligt förordning
  (EU) nr 1178/2011 uppfyller de teoretiska kraven och behöver inte avlägga
  teoriprov.
  Praktiska krav
  Utbildningen får förkortas enligt flygskolans bedömning för sökande
  som antingen
  1. har erhållit utbildning på ultralätt flygplan utomlands,
  2. har eller har haft flygcertifikat för flygplan, helikopter eller segelflygplan,
  3. har eller har haft en pilotlicens för hängglidare vid utbildning till
  ultralätt flygplan klass A, eller
  4. har genomgått militär flygförarutbildning
 • Hur upprätthåller jag mitt certifikat*
  För att få tjänstgöra som pilot med ultralätt flygplan (UL) ska piloten
  under de närmast föregående 12 månaderna dels ha utfört minst 12 starter
  och landningar med ultralätt flygplan av samma klass, dels ha en sammanlagd flygtid av minst 12 timmar med någon klass av flygplan eller TMG.
 • Giltighetstider*
  Ett elevtillstånd och ett certifikat för ultralätt flygplan ska utfärdas och
  förnyas med en längsta giltighetstid av 5 år.

TSFS 2013:18 Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL)

Beställning av material osv.
www.pilotshop.se

Kontaktpersoner

Lars-Christer Andersson
Generalsekreterare för KSAK & KSAK-M
076-131 46 46 
Carin Lindberg
Pilotshop
079-585 03 91 
Christer Harju
Skolchef UL
070-305 74 00 
Veli-Matti Sorvari
Teknisk Chef UL Luftfartyg
072-712 46 46 

Publicerad: 2 november, 2020 av Maria Winkler
Senast ändrad: 9 maj, 2022 av Carin Lindström