Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

Ny vikt – MTOM 600/650 kg – TSFS 2020:85

Remiss av förslag till föreskrifter om förändrat sätt att förnya luftvärdigheten för luftfartyg med nationella luftvärdighetsbevis

En remiss kommer är publicerad på TS hemsida och synpunkter ska ges senast den 31 augusti. Vänligen ange diarienummer TSF 2021-93, för mer information, klicka HÄR

Ny föreskrift TSFS 2020:85 – särskilda bestämmer NUL, NLF, NLH och NLS

Transportstyrelsens (nedan TS) föreskrifter om certifiering av vissa luftfartyg och av konstruktions- och tillverkningsorganisationer gäller från och med 2021-01-01. Se till; TSFS 2020_85 (transportstyrelsen.se)

För att kunna fullt ut kunna utläsa om vad som kommer att gälla för NUL och NLL behöver vi avvakta TS nya föreskrifter för underhåll. Nuvarande regler som gäller se till TSFS 2012_85k.pdf (transportstyrelsen.se)

Nedan gäller fortsatt:

Kommande regelverk för NUL och NLL

Här beskriver vi vad du som flygplansägare behöver göra för att höja din MTOM när nytt regelverk träder i kraft.

När nya EU förordning 2018/1139 kom 2018, fanns det möjlighet för enskilt EU land att själva hantera luftfartyg upp till 600 kg/650 kg MTOM, (s.k. Opt Out från EU förordning) Detta kom till efter lobbying från GA kollektivet vilket vi uppskattar att TS har anammat.

Transportstyrelsen fattade ett inriktningsbeslut under 2019 att skapa/uppdatera nationella regelverk för att genomföra en Opt-Out UL 600/650kg:

 • Luftvärdighet (AIR), initial (konstruktion) och fortsatt luftvärdighet (underhåll)
 • Operativa (OPS) regler samt
 • Flygcertifikat (FCL) påverkas

Det handlar om:

 • Flygplan,
 • Helikoptrar och
 • Segel- motorsegelflygplan
 • Är de avsedda att kunna användas på sjö, får man lägga till 50 kg till de 600 kg MTOM

Då ultralätt begreppet redan finns, bestämdes TS att flygplan, helikoptrar samt segel motorsegelflygplan inom Opt-Out. 600/650 kg, ska ha samlingsbegreppet Nationellt Lätt Luftfartyg (NLL). Inom det övergripande begreppet Nationellt Lätt Luftfartyg (NLL), finns då även undergrupperna:

 • Nationellt Lätt Flygplan ( NLF)
 • Nationellt Lätt Helikopter (NLH)
 • Nationellt Lätt Segel och motorsegel flygplan (NLS)

”Jag får väl nu automatiskt flyga med 600 kg. MTOM på min UL?”

Nej. UL är UL. Nationellt Ultralätta Luftfartyg. Kommer att så vara.
Ändringar av MTOM kan bara tillverkaren bestämma. Vissa maskiner kan ökas MTOM, vissa inte. Konstruktionerna skiljer. UL kategorin finns kvar.

”Hur tar jag som ägare reda på vad som gäller för min UL maskin?”

Ökning av MTOM gör att maskinen kanske lämnar som NUL, och hamnar som NLF?
1) Ta reda på vad din tillverkare kan godkänna för MTOM
2) Ett statement från tillverkaren gällande din maskin
3) Ansök om att få byta kategori till NLF (görs till Teknisk Chef hos KSAK)

Flyghandboken ska uppdateras (tillverkaren), lastningsinstruktion mm. Notera att det inte är säkert att du kan höja din MTOM. Det beror ytterst på vad tillverkaren har för konstruktionsnorm och/eller om det är möjligt att modifiera konstruktionen för möjliggöra nytt MTOM.

Följande planering gäller:

 • Flygcertifikat (serie PEL), träder i kraft den 9 april 2021, som påverkas av,
 • Operativa regler (serie OPS), som förväntas träda i kraft december 2021, samt regler för
 • Fortsatt Luftvärdighet gällande underhåll och reparation (serie AIR), förväntas träda i kraft i mars 2022.
 • Initial Luftvärdighet gällande certifiering och konstruktion (serie AIR), har delvis trätt i kraft under januari 2021.

Därmed räknar vi att vi tidigast kan flyga med NLF i mars 2022.

Så vi ber er ha tålamod och vänta in samtliga regelverk innan du kan flyga enligt de nya föreskrifterna för Nationella Ultralätta och Lätta Flygplan.

Kontaktpersoner

Veli-Matti Sorvari
Teknisk Chef UL Luftfartyg
072-712 46 46 

Publicerad: 1 december, 2020 av Maria Winkler
Senast ändrad: 11 augusti, 2021 av Lars-Christer Andersson

Kontakt

Besöksadress

Gustavslundsvägen 137, 5tr i Alvik

Postadress

Gustavslundsvägen 137, 5tr
SE-167 51  Bromma

Telefon: 08-764 60 90

E-post: info@ksak.se
(både till KSAK och KSAK-M)

Bankgiro

KSAK 724-9196
KSAK-M 5814-2654

 

 


Login för KSAK/M

Outlook
Sharepoint