Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

Ta certifikat

Vilket certifikat ska jag välja?
Det finns olika typer av certifikat för dig som vill flyga motorflyg. Varje cert har sin egen tjusning och idag är det enklare än någonsin att röra sig från en certifikattyp till en annan.

UL – Ultralätt
UL är det snabbaste och billigaste sättet för dig att få ett flygcertifikat. Minsta utbildningstid är 25 timmar, även om det är vanligast att man flyger ca 30-35 innan man gör sin uppflygning. De flygplan du får flyga med ditt UL-certifikat är flygplan upp till ca 450 kg och har inte fler än två sittplatser. UL-certifikat ger dig behörighet att flyga under dagtid och i bra väder. Till UL-flyg räknas även gyroplan och trike.

LAPL – Light Aircraft Pilot License
LAPL är ett relativt nytt certifikat och har en minsta utbildningstid om 30 timmar. Med ett LAPL får du flyga flygplan som väger upp till 2000 kg och ta ombord tre passagerare. Det innebär att du kan flyga de vanligaste flygplanen från tillverkarna Cessna och Piper. Med ett LAPL kan du också lära dig att flyga när det är mörkt eller göra loopingar och rollar. Om du har ett UL-certifikat eller flugit segelflyg så kan du tillgodoräkna dig en del av din tidigare erfarenhet i din utbildningstid.

PPL – Private Pilot License
PPL är det klassiska privatflygcertifikatet som funnits längst. Det har en minsta utbildningstid om 45 timmar och ger dig väldigt få begränsningar i ditt flygande då det inte finns någon gräns för hur tunga flygplan du får flyga och inte heller hur många passagerare du får ha ombord. Du kan bygga på med flera olika behörigheter i efterhand, samma som för LAPL och några till. Om du har ett LAPL kan du uppgradera det till ett PPL via en förkortad utbildning hos en flygskola.

Praktisk utbildning

I början av flygningen övar man på att lära sig att hantera flygplanet i luften, att ”flyga rent” och se till att handgreppen sitter som de ska. När grunderna sitter övergår man till att träna start och landning – flygningens viktigaste moment!
Under den grundläggande flygutbildningen lär man sig att flyga i dagsljus och när vädret är bra, det kallas för VFR, Visuella Flygregler. Det handlar om att man ska kunna se andra flygplan och att de ska kunna se dig samt att man ska kunna navigera med hjälp av karta och kompass, ungefär som när man orienterar.

Den mest minnesvärda delen av var pilots flygutbildning är första ensamflygningen. När man har övat start och landning så att flygläraren bedömer att man är en säker pilot får man släppa av läraren och göra några landningar själv. Alla piloter minns sin första ensamflygning!

Alla flygutbildningar för motorflyg består till stor del av:
• Introduktion
• Grunderna hur flygplanet hanteras
• Start och landning
• Första ensamflygningen
• Repetition av tidigare moment samt flygning till andra flygplatser
• Långflygning(var vill du åka på din långflygning?)
• Repetition inför uppflygning
• Uppflygning!

Under utbildningstiden loggar du antalet flygtimmar i din egen loggbok där du samlar dina erfarenheter. För att få flyga upp krävs det ett visst antal timmar beroende på vilket certifikat du väljer, ju oftare du flyger desto mer troligt är det att du klarar dig på de timmar som finns i kursplanen. Ca 25% av utbildningstiden flyger du själv utan lärare ombord.

Så småningom när flygläraren och du känner att allt börjar sitta, och du visar att du kan hantera de situationer som kan uppstå, är det dags för uppflygning. Den bokas i samråd med flygskolan och en erfaren kontrollant från Transportstyrelsen flyger tillsammans med dig. I första hand vill de se att man flyger på ett säkert sätt och inte att man flyger som i Top Gun. Den absolut största majoriteten klarar sina uppflygningar men skulle det vara så att det är något/några moment man inte klarar får man möjlighet att göra om provet vid ett senare tillfälle. Under uppflygningen får man dessutom en andra chans om man inte är nöjd med första försöket på någon manöver.

När kontrollanten gratulerar dig till ett väl genomfört flygprov så vet du att du är pilot!

Teoretisk utbildning
Alla typer av flygcertifikat har en teoretisk del. Det har fram tills nu varit vanligast att flygklubben anordnar lektioner i klubbhuset veckovis under ca sex månader, nu börjar det dock dyka upp fler möjligheter till att även göra teoriundervisning på distans. Det gör att det finns alternativ som passar alla. Det börjar också dyka upp appar med frågebanker och liknande där man kan träna sig, en positiv utveckling för dig som är flygelev!

Ämnena som avhandlas är alla relaterade till flygning, men är ofta allmännyttiga. Meteorologi ger dig kunskaper som låter dig briljera nästa gång ni pratar om vädret i familjen. Regelkunskap, allmän flygplanslära, motorkunskap, människans egenskaper – främst i luften – samt navigation är alla bra att ha med sig i luften.

Den teoretiska utbildningen för ett flygcertifikat är inte särskilt avancerad men man ska vara beredd att lägga tid på studierna oavsett om man läser i klassrum eller på distans.

Läkarundersökning och belastningsregister
De flesta har inte undgått att det krävs någon form av läkarundersökning för att ta ett flygcertifikat. Tyvärr är det många som tror att man måste vara utomordentligt frisk och t.ex. inte ha glasögon eller vara plattfot. Det är helt fel! Läkarundersökningen är inte till för att välja ut de människor som är friska nog, det är snarare tvärt om att man gör det för att se vilka som inte har möjlighet att ta certifikat.

Vissa få åkommor är direkt diskvalificerande medan andra kan godkännas efter utredning. Ibland kan man också bli begränsad till en viss typ av certifikat.

Belastningsregistret är något som myndigheten granskar innan man får utfärdat sitt elevtillstånd eller certifikat, de flesta människor har inget där och behöver inte oroa sig. Det man särskilt letar efter, förutom grova brott, är t.ex. rattfylla eller narkotikabrott som inte tillåts. Andra enklare brott så som fortkörningar är inte ett hinder för att bli godkänd.

Har du fortsatt frågor? Ring vår Skolchef Christer Harju 070-305 74 00 som alltid kan guida dig. Välkommen upp i luften!

Publicerad: 5 juni, 2019 av Maria Winkler
Senast ändrad: 4 december, 2023 av Ann Swedberg