Vad är introduktionsflygningar enligt EASA?

I samband med de nya operativa reglerna, Part-NCO, som trädde i kraft under 2016 så dök det också upp ett nytt ord i vår flygordlista, introduktionsflygningar. Det innebär kort och gott ett sätt för oss som flygklubbar/flygskolor att erbjuda flygningar åt allmänheten med syftet att dra till sig nya medlemmar eller elever.

Introduktionsflygningar kan närmast jämföras med begreppet rundflyg och det är egentligen vad det handlar om. Det har inget med cost-sharing att göra som handlar mer om att du kan flyga A till B där alla ombord är med och delar på kostnaderna. Det finns villkor som en introduktionsflygning ska uppfylla för att hålla sig inom regelverkets ramar.

Följande gäller för introduktionsflygningar med motordrivet flygplan:

  • Flygningen ska starta och landa på samma flygplats, A till A.
  • Flygningen ska genomföras VFR dager.
  • Flygningen ska genomföras av en flygskola, flygklubb eller annan organisation som har intresse av att fler flyger.
  • Organisationen ska ha en utsedd person som har säkerhetsansvar.
  • Organisationen ska äga eller hyra flygplanet/flygplanen.
  • Överskottet från flygningarna får inte lämna organisationen, t.ex. inte avlönade piloter.
  • Introduktionsflygningar ska endast utgöra en mindre del av organisationens verksamhet.

Transportstyrelsen har möjlighet, enligt Part-NCO, att sätta upp riktlinjer för introduktionsflygningar men så vitt vi vet har det inte skett än. Troligtvis kommer det inte att ske förrän man ser ett behov av det så betrakta nuvarande hållning som frihet under ansvar. Det vill vi inte missbruka.

Vanliga frågor

Är det svartflyg?

Nej! Introduktionsflygning är absolut helt enligt reglerna så länge villkoren uppfylls. KSAK uppmuntrar alla flygklubbar att erbjuda introduktionsflygningar. Det är ett bra sätt att få in nya personer.

Vad får en introduktionsflygning kosta?

Det finns inte någon begränsning vad gäller prissättningen. Men ska man uppnå syftet med att få fler elever så bör det vara jämförbart med hyrpriset för respektive flygplan. Det är upp till organisationen att bestämma priset och marknaden avgör vad den vill betala.

Hur många passagerare får det vara ombord?

Det är endast flygplanets sittplatser som begränsar hur många passagerare som kan följa med.

Får vem som helst göra de här flygningarna?

Alla piloter som är behöriga att flyga flygplanet får genomföra flygningarna. Dock bör man som organisation välja ut vilken nivå man bör ha för att vara pilot här. Flygtid senaste 12 månaderna och total flygtid kan vara bra parametrar för lämplighet.

Får en passagerare styra?

Man ska tänka på att introduktionsflygning inte är skolflygning. Syftet är inte att lära någon att flyga utan snarare att ge dem känslan av att vara uppe i luften. Det är upp till befälhavaren att göra bedömningen om en passagerare ska få göra någon sväng eller liknande, precis som när du flyger med någon av dina vänner, men tänk på att personen i så fall bör göra en provlektion med flyglärare istället.

Fler frågor? Skriv till niklas.larsson@ksak.se för svar.

EASAs föreskrifter

Nedan hittar du samtliga referenser i Part-NCO där begreppet introduktionsflygningar nämns:

Definitioner:

(9) ‘introductory flight’ means any flight against remuneration or other valuable consideration consisting of an air tour of short duration, offered by an approved training organisation or an organisation created with the aim of promoting aerial sport or leisure aviation, for the purpose of attracting new trainees or new members;

Artikel 6, Undantag:

  1. introductory flights, parachute dropping, sailplane towing or aerobatic flights performed either by a training organisation having its principal place of business in a Member State and approved in accordance with Regulation (EU) No 1178/2011, or by an organisation created with the aim of promoting aerial sport or leisure aviation, on the condition that the aircraft is operated by the organisation on the basis of ownership or dry lease, that the flight does not generate profits distributed outside of the organisation, and that whenever non-members of the organisation are involved, such flights represent only a marginal activity of the organisation.

ARO-delen av Part-NCO är regler som myndigheten ska följa, här framgår att Transportstyrelsen har rätt att upprätta ytterligare villkor som ska uppfyllas vid introduktionsflygningar:

ARO.OPS.300 Introductory flights

The competent authority may establish additional conditions for introductory flights carried out in accordance with Part-NCO in the territory of the Member State. Such conditions shall ensure safe operations and be proportionate.

AMC1 ARO.OPS.300 Introductory flights

MARGINAL ACTIVITY

The competent authority should publish criteria specifying to which extent it considers an activity marginal and how this is being overseen.

GM1 ARO.OPS.300 Introductory flights

ADDITIONAL CONDITIONS

For introductory flights carried out in the territory of the Member State, the competent authority may establish additional conditions such as defined area of the operation, time period during which such operations are to be conducted, safety risk assessments to be accomplished, aircraft to be used, specific operating procedures, notification requirements, maximum distance flown, pilot qualification, maximum number of passengers on-board, further restrictions on the maximum take-off mass.

NCO.GEN.103:

NCO.GEN.103 Introductory flights

Introductory flights referred to in Article 6(4a)(c) of this Regulation when conducted in accordance with this Annex, shall:

(a) start and end at the same aerodrome or operating site, except for balloons and sailplanes;
(b) be operated under VFR by day;
(c) be overseen by a nominated person responsible for their safety; and
(d) comply with any other conditions stipulated by the competent authority.

Publicerad: 20 juni, 2018 av Niklas Larsson

Kontakt

Besöksadress

Gustavslundsvägen 137, 5tr i Alvik

Postadress

Gustavslundsvägen 137, 5tr
SE-167 51  Bromma

Telefon: 08-764 60 90

E-post: info@ksak.se
(både till KSAK och M-KSAK)

Bankgiro

KSAK 724-9196
M-KSAK 5814-2654

Plusgiro

KSAK 5 55 70-6
M-KSAK 645 88 11-4

 


Login för KSAK/M

Outlook
Sharepoint

Login Besiktningsman