×

Flygsäkerhetspolicy

Flygning ska vara kul men framförallt säkert. Inom vår flygskola eftersträvar vi att varje flygtimme ska vara lika säker för så väl elev, instruktör som tredje part. Flygsäkerhetspolicyn gäller för samtliga utbildningsprogram/kursplaner inom flygskolan.

Alla händelser som hade kunnat leda till en incident eller olycka rapporteras för att underlätta identifiering av flygsäkerhetsbrister inom organisationen. Vi tillämpar i samtliga fall en ”just culture” vilket innebär att den som rapporterar en händelse inte ska beskyllas eller stå i skuld.

Jag som skolans representant är den person som är ansvarig för att rapporterna behandlas, utvärderas samt att återkoppling sker till den som så önskar. Samtliga rapporter anonymiseras men händelserna kan, och bör, diskuteras i klubbledningen eller annat utsett organ för att förhindra att händelsen inte ska uppstå igen. Befälhavaren ansvarar för säkerheten ombord och att flygningarna följer de lagar och regler som gäller.
Vår ståndpunkt är att det är bättre att rapportera en gång för mycket än en gång för lite och vi vill att alla aktiva inom organisationen ska känna förtroende för rapporteringssystemet och dess positiva effekter på flygsäkerheten.

×

Godkännande enligt PuL

KSAK
Haukadalsgatan 10
164 40 KISTA
Telefon: 08-764 60 90
E-post: info@ksak.se

För att kunna skapa de mallar som behövs för ansökan behöver KSAK samla in vissa personuppgifter. Genom att godkänna dessa villkor samtycker du till att KSAK behandlar dessa personuppgifter enligt nedan.

  1. De uppgifter vi samlas in lagras på KSAKs server i Sverige.
  2. Personuppgifterna används enbart för att skapa anmälan om DTO i syfte att sändas till Transportstyrelsen av dig som skapar anmälan. Uppgifterna kan komma att återanvändas om förnyad anmälan skall göras via denna webbplats.
  3. KSAK kommer ej att lämna uppgifter vidare till tredje part.
  4. Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som KSAK behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

 

Registrera deklarerad flygskola – DTO

180315: Enstaka klubbar har problem med att få ansökan sänd till sig via e-post. Vi arbetar med att lösa detta! /webbadmin

Välkommen till KSAKs sida för att skapa er DTO-deklaration. Fyll i deklarationen så noggrant ni kan och var tydliga. Deklarationen kan signeras direkt i webbläsaren, om ni inte har möjlighet till det så kan ni skriva ut de delar som har ett signaturfält och signera manuellt. När ni fyllt i deklarationen och klickar på Skicka kommer ett meddelande att skickas till den e-postadress som uppgetts för skolans representant. Deklarationen bygger på att flygskolan använder myWeblogs interna rapporteringssystem för händelser. Om ni inte använder det så är det dags att börja med det nu.

Utbildningsprogrammen har förhandsgranskats av KSAK och Transportstyrelsen och uppfyller kraven i Part-FCL. Tänk dock på att det är ni som ansvariga för er deklaration och ingen annan. Läs igenom hela deklarationen och skicka den sedan till luftfart@transportstyrelsen.se för att deklarera er verksamhet. Glöm inte heller då att avsluta ert nuvarande RF-tillstånd om ni har ett sådant.

De utbildningar som saknas idag i mallen men som det jobbas med är:

  • Sjöflygutbildning
  • Klassutbildning SEP(land)
  • Klassutbildning TMG

Har ni några frågor kring DTO, skolning eller er deklaration?
Kontakta Niklas Larsson, KSAK via niklas.larsson@ksak.se eller på 073-0707410.

Lycka till med er deklaration!

Vi har nöjet att notera att icke anslutna flygklubbar använder sig av KSAKs DTO ansökan vilket är glädjande.  Väl mött för den som önskar ansluta sig, välkomna!

Skriv ner kortfattat varför du önskar göra en ändring (max 450 tecken)

1

Det är denna mejladress som den färdiga deklarations-pdf:en kommer skickas till

1

Lista vilka kurser ni bedriver

Lista de flygplan som används för utbildning

1

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration. Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Skriv under med muspekaren alternativt fingret eller stylus om du använder surfplatta eller telefon.

Skriv under med muspekaren alternativt fingret eller stylus om du använder surfplatta eller telefon.

×