Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

Aktuella annonser

Annonser är gratis för medlemmar i klubbar anslutna till KSAK. Annonser skickas till carin@ksak.se. Innehållet bör vara en informativ text, kontaktuppgifter och gärna en bild samt pris. Vi förbehåller oss rätten att inte publicera annonser samt korta ned text och utelämna bilder. Annonser ligger kvar i 6 månader, meddela gärna om du vill att annonsen tas bort tidigare.