EASA

EASA är kärnpunkten i Europeiska unionens strategi för luftfartssäkerhet. Deras uppgift är att främja de högsta gemensamma normerna för säkerhet och miljöskydd inom civil luftfart. De utvecklar gemensamma säkerhets- och miljöregler på europeisk nivå. EASA övervakar genomförandet av standarder genom inspektioner i medlemsstaterna och ger oss  teknisk expertis, utbildning och forskning.
EASA arbetar hand i hand med de nationella myndigheterna som fortsätter att utföra många operativa uppgifter, såsom certifiering av individuella flygplan eller licensiering av piloter.

EASAs huvuduppgifter omfattar:

  • Regelverk: Utarbetande av luftfartssäkerhetslagstiftning och teknisk rådgivning till Europeiska kommissionen och medlemsstaterna.
  • Inspektioner, utbildnings- och standardiseringsprogram för att säkerställa ett enhetligt genomförande av den europeiska lagstiftningen om luftfartssäkerhet i alla medlemsstater.
  • Säkerhet och miljö typcertifiering av flygplan, motorer och delar
  • Godkännande av luftfartygsdesignorganisationer i hela världen
  • Godkännande av operatörer från tredje land (icke EU)
  • Samordning av Europeiska gemenskapens program SAFA (Safety Assessment of Foreign Aircraft) om säkerheten för utländska flygplan som använder gemenskapens flygplatser.
  • Datainsamling, analys och forskning för att förbättra flygsäkerheten.
Vill du läsa mer om EASA och deras uppdrag finns deras samlade dokument här

Sunny Swift

Varje månad kommer vi lägga ut Sunny Swift i svensk version här.

Introduktion Sunny Swift 

Nr 1 

Nr 2

Kontaktpersoner

Lars-Christer Andersson
Generalsekreterare för KSAK & KSAK-M
076-131 46 46 

Publicerad: 14 november, 2018 av Maria Winkler
Senast ändrad: 9 januari, 2019 av Maria Winkler