Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

EASA

EASA är kärnpunkten i Europeiska unionens strategi för luftfartssäkerhet. Deras uppgift är att främja de högsta gemensamma normerna för säkerhet och miljöskydd inom civil luftfart. De utvecklar gemensamma säkerhets- och miljöregler på europeisk nivå. EASA övervakar genomförandet av standarder genom inspektioner i medlemsstaterna och ger oss  teknisk expertis, utbildning och forskning.
EASA arbetar hand i hand med de nationella myndigheterna som fortsätter att utföra många operativa uppgifter, såsom certifiering av individuella flygplan eller licensiering av piloter.

EASAs huvuduppgifter omfattar:

  • Regelverk: Utarbetande av luftfartssäkerhetslagstiftning och teknisk rådgivning till Europeiska kommissionen och medlemsstaterna.
  • Inspektioner, utbildnings- och standardiseringsprogram för att säkerställa ett enhetligt genomförande av den europeiska lagstiftningen om luftfartssäkerhet i alla medlemsstater.
  • Säkerhet och miljö typcertifiering av flygplan, motorer och delar
  • Godkännande av luftfartygsdesignorganisationer i hela världen
  • Godkännande av operatörer från tredje land (icke EU)
  • Samordning av Europeiska gemenskapens program SAFA (Safety Assessment of Foreign Aircraft) om säkerheten för utländska flygplan som använder gemenskapens flygplatser.
  • Datainsamling, analys och forskning för att förbättra flygsäkerheten.
Vill du läsa mer om EASA och deras uppdrag finns deras samlade dokument här


Part-M ligh
t

Part-M light godkänts i EASA Committee du kan läsa mer om vad part M-light innebär för ägare av flygplan HÄR
För mer information, läs underlaget HÄR

 

Sunny Swift

Varje månad kommer vi lägga ut Sunny Swift i svensk version (för det mesta – ibland engelsk) här.

Introduktion Sunny Swift 

Nr 1 

Nr 2

Nr 3

Nr 4

Nr 5

Nr 6

Nr 7

Nr 8

Nr 9

Nr 10

Nr 11

Nr 12

Nr 13

Nr 14

Nr 15

Nr 16

Nr 17

Nr 18

Nr 19

Nr 20

Nr 21

Nr 22

Nr 23

Nr 24

 

 

 

Kontaktpersoner

Lars-Christer Andersson
Generalsekreterare för KSAK & KSAK-M
076-131 46 46 

Publicerad: 14 november, 2018 av Maria Winkler
Senast ändrad: 6 augusti, 2020 av Gunilla Dufour