Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

Brandflyg och ansökan 2024

Som brandflygspilot och spanare gör du och flygklubben skillnad på riktigt.

Brandflygsåret 2023 är nu avslutat och det är dags för er brandflygklubbar att börja planera för säsongen 2024. Ansökan ska vara KSAK tillhanda senast 8 januari 2024.

Ni anmäler intresse hos KSAK om att få bedriva skogsbrandsbevakning (brandflyg). Ni opererar då som underleverantör till KSAK med Drifthandbok, Specialiserad flygverksamhet som baseras på bestämmelserna i Del-SPO med underliggande avtal med Transportstyrelsen. Ansökan finner du längre ned i en ifyllningsbar blankett.

Lättnad av underhållskrav gäller från och med 2021 brandflygssäsong. Notera att underhållet till brandflyget godkänner Del-CAO, Del-CAMO eller Del-M sedan september 2020. Vänligen se till Transportstyrelsen skiss över fortsatt luftvärdighet enligt 209/1383 och 2020/270 eller
till beslut TSL 2023-4616  som även presenteras längre ned.

Brandflyget 2024 – Flygsäkerhetsmässiga villkor

Alla som flyger brandflyg säsongen sedan 2020 behöver flyga under KSAK:s Flygsäkerhetsmässiga villkor. Varje enskild flygklubb får sitt tillstånd genom KSAK. Som tidigare kräver Transportstyrelsen att KSAK är avtalspart med respektive länsstyrelse och varje enskild flygklubb är underleverantör. Avgiften för klubbens avtal som underleverantör till KSAK skogsbrandsbevakning är 4 500 kr per år. Denna avgift utgår endast för de flygklubbar som flyger skogsbrandsbevakning.

MSB inriktning 2023 kommer att ersättas med MSB inriktning 2024 så snart den är publicerad vilket vi förmodar är i stort som tidigare års inriktning. Notera att det är krav på spanare och att Länsstyrelsen har något större mandat till att vara mer flexibla under pågående bränder.

Anbud Brandflyg 2024

Enligt Transportstyrelsens avtal ska KSAK lägga anbudet och är tillika avtalspart med länsstyrelsen. Rent operativt är det ingen större skillnad sedan tidigare, ni klubbar flyger som vanligt. Det är inte heller någon skillnad för ersättningen då den går oavkortat till flygklubbarna. Om inte detta efterlevs finns det stor risk för att flygklubbarnas centralavtal med Transportstyrelsen faller.

Ni kan fortsatt samarbeta mellan flygklubbarna i ert brandflygsuppdrag men varje enskild flygklubb behöver ett eget avtal med KSAK om att få utföra skogsbrandsbevakning, se ovan.

Att flygklubben är underleverantörer till KSAK och behöver ett avtal beror bl. a. på att det är KSAK som tecknar avtal med länsstyrelserna/uppdragsgivarna och som ansvarar för uppfyllande av kraven i Transportstyrelsen beslut om flygsäkerhetsmässiga villkor.

Flygklubbarna utövar brandflyg under KSAK:s ledning och övervakning av Hjälpflygverksamheten, Skogsbrandflyg. KSAK utfärdar efter Transportstyrelsens godkännande erforderliga tillämpningsföreskrifter för de skilda verksamhetsgrenarna.

Transportstyrelsen har beslutat om ändring daterad 22 september 2020 avseende Luftvärdighet och Underhåll. Beslut enligt Bilaga 2 till beslut TSL 2023-4616 (kommer att förlängas för 2024 års brandflyg) som ersätter TSL 2020-3137. Se till nedan.

För ansökan om brandflyg vänligen mejla till lars-christer@ksak.se eller ring 076-131 46 46

Vänligen notera att ni flygklubbar som flyger för FFK flygsäkerhetsmässiga villkor följer tidigare riktlinjer och har fortsatt kontakt med FFK.

Brandflyg 2024

Brandflyg - Drifthandboken

Kontaktpersoner

Lars-Christer Andersson
Generalsekreterare för KSAK & KSAK-M
076-131 46 46