Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

Tävlingsflyg

Flygsport

KSAK arbetar som möjligt bekant med motorflyg och samordnar tävlingar inom just det. Men det finns en hel del olika flygsporter att välja på och dom kan du hitta HÄR

Motorflyg

Historik

Flygets historia i Sverige är drygt 100 år. Redan före kriget började man tävla med motorflygplan, då mest som distansflygningar, en av dessa tävlingar var Stjärntävlingen, som nu mera är en Precisionstävling. Efter kriget startade KSAK Riks motorflygtävlingen som hade RM-status. Denna tävlingsform ligger väldig nära dagens tävlingsformer. Sverige var även initiativtagare för att skapa Precisionsflygregler på FAI-nivå (Fédération Aéronautique Internationale). VM hölls första gången i Gävle 1975, då vann Sverige både individuellt och i lag.

Tävlingsformer

Inom motorflyg tävlar man främst i tre olika grenar internationellt:

  • Precisionsflyg
  • Air Rallyflyg
  • Air Navigation Race.

I Sverige är Precisionsflyg den dominerade grenen, Rallyflyg är större nere i Europa medan Air Navigation Race är en relativt ny gren som även den är populär nere i Europa. För utom de tre internationella grenar finns i Sverige även grenen Civil Flygfemkamp. När vi är på tävlingar bloggar vi här så fort vi hinner.

Precisionsflyg

I precisionsflyg tävlar piloten ensam i en individuell klass och en lag klass, i laget ingår de tre bäst placerade från varje nationen. I vid svenska tävlingar består laget av två förutbestämda medlemmar från samma flygklubb.
Precisionsflyg består av två huvudmoment navigering och landning. I navigeringen ingår:

  • Färdplansberäkning och kartpreparering, på en karta med angiven bana, max tid1 tim
  • Navigering med tidhållning
  • Spaning efter duk- och fotomål.

Banan som är ca 20 mil lång tar runt 1 tim att flyga, under den tiden passerar piloten 12-25 hemliga tidkontroller där man är prickfri inom +- 2 sek enligt en idealtidstabell.
Landningsmomentet består av fyra landningar där man skall landa så nära, helst på en 2 meter bred linje, prickar beräknas beroende av hur nära linjen man landar. De fyra landningarna är:

  • Normal motorlandning
  • Bedömningslandning med klaff användning
  • Bedömningslandning utan klaff användning
  • Motorlandning över hinder

Introduktionsfilm om precisionsflygning

Rallyflygning

Här är det besättning som tävlar, en pilot och en navigatör. Besättningen gör all färdplanering och kartpreparering i eller vid flygplanet dels före start men även under flygning då tiden före start är betydligt kortare än vid en Precisionsflygtävling. Banan finns inte inritad på kartan, utan besättning får ett tävlings PM som beskriver var de olika punkterna ligger, det kan t.ex. var så att man är måste hitta brytpunkt 3 för att få fram brytpunkt 1. Två kartor används piloten har en och flyger efter medan navigatören planerar några brytpunkter på den andra, sedan byter man karta. Banans längd är den samma som vid Precisionsflyg men det är betydligt fler brytpunkter. Som i Precisionsflyg ingår tidhållning och spaning efter duk- och fotomål. Vid hemkomst från navigering görs en eller två vanliga motorlandningar som bedöms och ingår i tävlingen.

Cessna över hinder

Klassisk tävlingsbild. En Cessna landar över hinder under en landningstävling.

 

Air Navigation Race är en ny tävlingsform som populärt kan beskrivas som ”luftens parallellslalom”. Som i Rallyflygning tävlar man i besättning men på en bana som bara tar ca. 15 min att flyga. Två besättningar tävlar mot varandra i heat på två parallella banor den besättningen som bäst klarar sin idealtid vinner heatet och går vidare i tävlingen. Banan har flera brytpunkter som inte behöver vara något karakteristiskt i naturen. Färdplanering och kartpreparering för flygningen i max 30 min. Som i Precisionsflyg så görs landningsmomentet separat men består av endast två landningar en motorlandning och en bedömningslandning.

Publicerad: 11 januari, 2015 av Ola Eborn
Senast ändrad: 20 september, 2023 av Håkan Carlsson