Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

Årsstämmor för KSAK och KSAK-M 2024

Välkommen till KSAK och KSAK-M:s digitala årsstämmor 18 och 20 mars 2024

Vi välkomnar till årsstämmorna för KSAK och KSAK-M. Mer information er tillhanda i god tid innan årsstämmorna.

Våra årsstämmor – 18 och 20 mars
Vi kommer att genomföra våra årsstämmor, KSAK och KSAK-M, digitalt på VoteIT.

Måndag 18/3 klockan 18:00
Dag 1, Genomgång av årsstämmodokument, dialog och underlag för röstning.

Onsdag 20/3 klockan 18:00
Dag 2, Årsstämmor, beslut och omröstning.

Plats
Digitalt, Du loggar in med e-postadress, samma som du har angett i din anmälan på; https://flygsport.voteit.se/m/4742/ksak-aarsmoete-2024

Praktisk information
Praktisk information för dig som deltar i stämmorna

Vi beräknar att mötena kommer hålla på i cirka en och en halv timme men kan dra ut på tiden. Vi arbetar alltid efter att vara så tidseffektiva som möjligt.

Motioner skall vara styrelserna tillhanda senast 2024-02-05. Förslag som skall behandlas av valberedningen skall ha inkommit till kansliet senast 2024-02-05. 

För att kunna delta i årsstämmorna måste ordförande i klubben anmäla representanter. Anmälan är fortsatt öppen varför vi ser fram emot er anmälan. Men för att underlätta planering och hantering av val av representanter och motioner önskas besked senast 5 februari. Till den/de mejladresser som anges i anmälan, skickar vi senare länkar och instruktioner för hur omröstnings- och mötesverktyg ska användas.

Är du utsedd av ordföranden att representera klubben, behöver vi, förutom en anmälan från ordföranden, även en fullmakt.

Det har kommit till vår kännedom att vi är begränsade i tekniken i VoteIT gällande röstningen. Därför väljer styrelsen att ett ombud har en röst och en förening med flera röster kan genom att delta med flera ombud nyttja alla sina röster. Vi beklagar att vi inte löst detta till årets förbundsstämma.

Detta betyder rent praktiskt att klubbar med mer än en röst behöver ha lika många personer som röster, deltagande på stämman för att kunna nyttja alla sina röster. Tänk på att fullmakt behövs för samtliga personer som ska rösta

Har du frågor är du välkommen att kontakta kansliet.

Varmt välkommen att delta i KSAK och KSAK-M:s årsstämmor 2024.

För styrelserna

Hans Pålsson, ordförande                      Lars-Christer Andersson, generalsekreterare

 Här hittar du länkar till 20172018, 2019, 2020, 2021 2022 och 2023 års stämmor samt till stadgarna.

Nedan dokument kommer att uppdateras och fyllas på kontinuerligt.

Dokument Årsstämmor 2024

Publicerad: 24 januari, 2024 av Ann Swedberg
Senast ändrad: 18 mars, 2024 av Ann Swedberg