Tillsyn UL

Motorflygförbundet (KSAK-M) har myndighetsansvar tilldelat av Transportstyrelsen rörande ultralätt flyg (förkortas UL). Flygcertifikat för UL är ett ett nationellt certifikat som inte regleras av EUs regelverk eller myndigheten EASA.

KSAK-M utövar detta ansvar genom att handlägga ärenden om ultralätta flygplan och ge underlag till Transportstyrelsen för beslut. Miljövärdighetsbevis och flygtillstånd utfärdas av KSAK-M:s kansli på Transportstyrelsens uppdrag. Vi utför även kontroll av flygplanen genom en besiktningsmannaorganisation. När det sker händelser och olyckor med ultralätt flyg är det oftast KSAK-M som utreder de bakomliggande orsakerna i flygsäkerhetshöjande syfte, då statliga Haverikommissionen inte har uppdraget att analysera olyckor med ultralätta flygplan. Flygklubbar som är anslutna till KSAK-M:s flygskola inspekteras genom verksamhetskontroller.

Flygskolan är inte ett delegerat ansvar från Transportsstyrelsen, men ett enkelt sätt för flygklubbar att möjliggöra utbildning till flygcertifikat på ultralätt flyg. Förutom att ge klubbar möjlighet att utbilda piloter, står flygskolan även för utbildning och uppföljning av flyginstruktörer på UL.

KSAK-M delar kansli och personal med KSAK, och håller till i Kista. Se sidan med kontaktinformation om du vill nå oss.

Kontaktpersoner

Robin Fjellström
UL-inspektör/Teknisk chef
072-712 46 46 

Publicerad: 10 januari, 2015 av Hans Pålsson
Senast ändrad: 12 juni, 2018 av Hans Pålsson

Kontakt

Besöksadress

Gustavslundsvägen 137, 5tr i Alvik

Postadress

Gustavslundsvägen 137, 5tr
SE-167 51  Bromma

Telefon: 08-764 60 90

E-post: info@ksak.se
(både till KSAK och M-KSAK)

Bankgiro

KSAK 724-9196
M-KSAK 5814-2654

Plusgiro

KSAK 5 55 70-6
M-KSAK 645 88 11-4

 


Login för KSAK/M

Outlook
Sharepoint

Login Besiktningsman