Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

Bli UL-flyglärare 2019!

Publicerad: 14 november, 2018 av Maria Winkler

KSAK Motorflygförbund driver Sveriges UL-flygskola genom anslutna klubbar. På flera håll i landet behövs ytterligare UL-flyglärare för att kunna möta tillströmningen av elever. Det finns ett uppdämt behov i alla tre klasserna, UL-A, UL-B och UL gyrokopter. Vi söker därför aspiranter till 2019 års flyginstruktörskurs (FIK) UL. Utbildningen sker i internatform på Ålleberg 18 maj – 2 juni 2019. För dig som vill delta gäller följande:

Tänk på
Du ska ha minst 200 motorflygtimmar, varav minst 50 i UL-flygmaskiner av den klass du avser skola (A, B eller gyrokopter)
Du får väga max 85 kg
Du skaffar intyg från klubben där du vill verka, att man har behov av lärare och att du bedöms vara lämpad
Du gör en PC för en UL-kontrollant.

Skriv sedan en ansökan i form av ett vanligt brev där du berättar varför du vill bli flyglärare. Bifoga ditt CV (men inga skolbetyg) och en sammanställning över din flygerfarenhet. Skicka allt till oss före januari månads utgång 2019.

Kan vi godkänna din ansökan, kommer du att kallas till uttagningstest i Stockholm. Du kommer bland annat att få visa prov på dina kunskaper i de flygteoretiska ämnena, så kom väl påläst!

Kursavgiften är 47500 kronor inklusive mat, boende och flygning.

Välkommen med din ansökan till:
Anders Lundell, skolchef UL, KSAK-M,
anders@ksak.se
0703-057400
Gustavslundsvägen 137, 5tr
167 51 Bromma.