Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

NLF Nationellt Lätt Flygplan

Publicerad: 24 februari, 2022 av Christer Harju

NLF Nationellt Lätt Flygplan, upp till max startvikt 600 kg

De första NLF maskinerna är operativa sedan i början av året. Tre flyglärare har beviljats ett undantag från
TSFS 2021:26, ett så kallat ”Enskilt Tillstånd” av Transportstyrelsen för att utbilda UL piloter på de aktuella NLF maskinerna. TSFS 2021:26 har varit i drift i snart ett år. Regelverket är skrivet på ett sätt som går att tolka på olika sätt. KSAK har löpande kontakt med Transportstyrelsen, vilket kommer resultera i en del ändringar av texten.

Den reviderade utgåvan av TSFS 2021:26 kommer ut senare i år. Fram tills regelverket är reviderat måste vi förhålla oss till de tillfälliga procedurerna (godkända av TS) vilka jag redovisar nedan. För närvarande är Bristell och Blackwing de enda luftvärdiga NLF maskinerna (fler typer kommer). Det finns två Flyglärare med enskilt tillstånd på Bristell och en på Blackwing

 • Den flyglärare som avser att flyga in andra Instruktörer/Flyglärare/Piloter/Elever behöver också ansöka om ett ”enskilt tillstånd” för den typ som avses. Varje ny typ kräver ett enskilt tillstånd fram till nya
  TSFS 2021:26 träder i kraft.
 • När Instruktören/Flygläraren med det enskilda tillståndet flyger in en UL pilot eller Instruktör/Flyglärare skall blankett för typinflygning användas. Den finns på KSAKs hemsida under ”min sida”, (separat bilaga).
 • Inflygningen av Instruktörer/Flyglärare skall ske i två steg (se punkt 1 och 2 nedan). (UL pilot gör endast punkt a).
 1. Först gör ni typinflygningen där den som blir influgen flyger från vänsterstol. Ni följer typinflygningsblanketten och avslutar med en fullstopplandning.
 2. Sedan byter ni plats. Instruktören/läraren som blivit influgen ska nu göra en kompetenskontroll som Instruktör/Flyglärare, där hon/han agerar som Instruktör/Flyglärare från högerstol. Instruktören/Flygläraren som gjorde inflygningen agerar nu elev från vänsterstol. Flygläraren i vänsterstolen avgör vad som behöver kontrolleras. Avsluta med en fullstopplandning, Bägge övningarna är nu avklarade.
 • Längst ner på sidan 2 i typinflygningsblanketten skriver Instruktören/Flygläraren in att i förekommande fall kompetenskontroll för Instruktör/Flyglärare är utförd
 • Instruktören/Flygläraren som gör typinflygningen/kompetenskontrollen, ser till att typinflygningsblanketten blir korrekt ifylld.
 • Skanna in typinflygningsblanketten och mejla till: christer@ksak.se
 • Instruktören/Flygläraren som utförde typinflygningen/kompetenskontrollen, behåller originalet för spårbarhet
 • Instruktören/Flygläraren noterar i pilotens flygdagbok att typinflygning är gjord på NLF och aktuell typ, samt i förekommande fall kompetenskontroll är utförd för Instruktör/Flyglärare
 • Efter typinflygning och kompetenskontroll av Instruktören/Flygläraren äger hon/han rätt att själv flyga in andra piloter och Instruktörer/Flyglärare på aktuell typ, enligt ovan