Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

65+, Alla är välkomna

Publicerad: 23 februari, 2023 av Ann Swedberg

Ytterligare en möjlighet för att söka bidrag för 65+ verksamhet

 

”För er kännedom, nu finns möjlighet att medfinansiera idrott 65+

Socialstyrelsen utlyser nu möjligheten för ideella föreningar och stiftelser att söka statsbidrag på totalt 98 000 000 kronor i syfte att förebygga och bryta ensamhet och isolering.

Statsbidrag kan sökas för:

  • Anordnande av aktiviteter som bidrar till gemenskap
  • Skapande av mötesplatser och kontaktytor mellan personer
  • Åtgärder som möjliggör att fler kan engagera sig ideellt eller delta i verksamheter som anordnas ideellt.

Bidrag kan sökas av föreningar och stiftelser som inte är statliga eller kommunala och som uppfyller villkor kan söka bidraget.
Sista ansökningsdag: 2023-03-07.

Statsbidraget är ett verksamhetsbidrag som syftar till att förstärka den verksamhet som en organisation bedriver långsiktigt.

För mer information: websida ”Motverka ofrivillig ensamhet – Socialstyrelsen