Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

Allmänt upprop – Omremiss för introduktionsflygningar

Publicerad: 15 mars, 2023 av Ann Swedberg

Allmänt upprop till samtliga flygklubbar – Nu är det dags igen att svara på Transportstyrelsens omremiss för introduktionsflygningar.

Bakgrund:

Förra året, 2022, vid denna tidpunkt kom Transportstyrelsen ut med en remiss avseende introduktionsflygningar vartefter de nu har gjort mindre justeringar. Vår uppfattning är att Transportstyrelsen allt för hårt fortsatt begränsar möjligheterna till introduktionsflygningar.

Här hittar du nödvändig information: Omremiss av förslag till kompletterande nationella föreskrifter för introduktionsflygning – Transportstyrelsen

Flygklubbens synpunkter på omremiss lämnas till Transportstyrelsen senast torsdag den 20 april 2023. Uppge ärendenumret TSF 2023-26 när du lämnar dina synpunkter och skicka till:
luftfart@transportstyrelsen.se eller med ordinarie post till Transportstyrelsen, Sjö- och luftfart, 601 73 Norrköping

Önskar du stöd i ert svar vänligen skicka ett mejl till lars-christer@ksak.se

Bakgrunden till introduktionsflygningar enligt EASA?

2016 infördes våra nya operativa regelverk för oss allmänflygare, Part-NCO. I samband med detta fick vi också konceptet ”introduktionsflygningar” som kommit till för att vi ska kunna locka fler människor till flyget på gräsrotsnivå. Vi på KSAK hoppas att fler klubbar kommer igång med introduktionsflygningar och vi har tidigare skrivit om vilka villkor som gäller men en viss tvekan har funnits kring omfattningen av det. I reglerna står det att det inte får utgöra mer än ”en marginell” del av verksamheten. Vad är marginellt?

Följande gäller för introduktionsflygningar med motordrivet flygplan:

  • Flygningen ska starta och landa på samma flygplats, A till A
  • Flygningen ska genomföras VFR dager
  • Flygningen ska genomföras av en flygskola, flygklubb eller annan organisation som har intresse av att fler flyger
  • Organisationen ska ha en utsedd person som har säkerhetsansvar
  • Organisationen ska äga eller hyra flygplanet/flygplanen
  • Överskottet från flygningarna får inte lämna organisationen, t.ex. inte avlönade piloter
  • Introduktionsflygningar ska endast utgöra en marginell del av organisationens verksamhet