Stadgar

Här finner du gällande stadgar för KSAK, Motorflygförbundet och KSAK DM.

Dokument

29.31 Kb
134.32 Kb
Stadgar för KSAK-M, reviderade och antagna av årsstämman 2018
127.18 Kb
Stadgar för KSAK reviderade och antagna av stämman 2018. Stadgar gällande Förmögenhetsförvaltning ska tas vid två på varandra följande stämmor och ska därför befästas vid årsstämman 2019.