Stadgar

Här finner du gällande stadgar för KSAK, Motorflygförbundet och KSAK DM samt länkar till de senaste årsstämmorna.

Årsstämma 2018, 2019, 2020.

Dokument

29.31 Kb
134.32 Kb
Stadgar för KSAK-M, reviderade och antagna av årsstämman 2018
120.26 Kb
Stadgar för KSAK reviderade och antagna av stämman 2018 respektive 2019.