Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

Elflygsturnén Borlänge

Mer information får du av:

Mari Torstensson, Projektledare Grön Flygplats,

mari.torstensson@flygplatser.se, 070-8192137, www.gronflygplats.se

Datum 8 juni