Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

Archive for the ‘Okategoriserade’ Category

Anmäl dig till Lärarlyftet – helgen 6-7 maj 2023 på Ålleberg

Publicerad: 23 mars, 2023 av Ann Swedberg

Då är det snart dags att genomföra lärarlyftet igen, denna gång i Ålleberg.
Under helgen varvar vi teori med praktik. Vi har tillgång till tre flygplan för Lärarlyftet + Blackwing för inflygning på NLF.

Anmäl er senast den 22 april!

Länk till inbjudan i pdf.

Allmänt upprop – Omremiss för introduktionsflygningar

Publicerad: 15 mars, 2023 av Ann Swedberg
Senast ändrad: 16 mars, 2023 av Lars-Christer Andersson

Allmänt upprop till samtliga flygklubbar – Nu är det dags igen att svara på Transportstyrelsens omremiss för introduktionsflygningar.

Bakgrund:

Förra året, 2022, vid denna tidpunkt kom Transportstyrelsen ut med en remiss avseende introduktionsflygningar vartefter de nu har gjort mindre justeringar. Vår uppfattning är att Transportstyrelsen allt för hårt fortsatt begränsar möjligheterna till introduktionsflygningar.

Här hittar du nödvändig information: https://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/Remisser/omremiss-forslag-till-kompletterande-nationella-foreskrifter-om-introduktionsflygningar/

Flygklubbens synpunkter på omremiss lämnas till Transportstyrelsen senast torsdag den 20 april 2023. Uppge ärendenumret TSF 2023-26 när du lämnar dina synpunkter och skicka till:
luftfart@transportstyrelsen.se eller med ordinarie post till Transportstyrelsen, Sjö- och luftfart, 601 73 Norrköping

Önskar du stöd i ert svar vänligen skicka ett mejl till lars-christer@ksak.se

Bakgrunden till introduktionsflygningar enligt EASA?

2016 infördes våra nya operativa regelverk för oss allmänflygare, Part-NCO. I samband med detta fick vi också konceptet ”introduktionsflygningar” som kommit till för att vi ska kunna locka fler människor till flyget på gräsrotsnivå. Vi på KSAK hoppas att fler klubbar kommer igång med introduktionsflygningar och vi har tidigare skrivit om vilka villkor som gäller men en viss tvekan har funnits kring omfattningen av det. I reglerna står det att det inte får utgöra mer än ”en marginell” del av verksamheten. Vad är marginellt?

Följande gäller för introduktionsflygningar med motordrivet flygplan:

 • Flygningen ska starta och landa på samma flygplats, A till A
 • Flygningen ska genomföras VFR dager
 • Flygningen ska genomföras av en flygskola, flygklubb eller annan organisation som har intresse av att fler flyger
 • Organisationen ska ha en utsedd person som har säkerhetsansvar
 • Organisationen ska äga eller hyra flygplanet/flygplanen
 • Överskottet från flygningarna får inte lämna organisationen, t.ex. inte avlönade piloter
 • Introduktionsflygningar ska endast utgöra en marginell del av organisationens verksamhet

Förtydligande från TS gällande UL-certifikat i form av Frågor & Svar

Publicerad: 6 mars, 2023 av Ann Swedberg

Transportstyrelsen har nu skapat en egen sida rörande UL-certifikat på deras hemsida, för att förtydliga de krav som återfinns i ett antal paragrafer i Transportstyrelsens föreskrifter om UL-certifikat. De har även lagt in frågor och svar där.

Positivt besked. Behovet av en flygplats i Gävle kommer att öka

Publicerad: 27 februari, 2023 av Ann Swedberg

Läs vidare i Debatt-artikeln ur Gävle Dagblads webupplaga.

65+, Alla är välkomna

Publicerad: 23 februari, 2023 av Ann Swedberg

Ytterligare en möjlighet för att söka bidrag för 65+ verksamhet

 

”För er kännedom, nu finns möjlighet att medfinansiera idrott 65+

Socialstyrelsen utlyser nu möjligheten för ideella föreningar och stiftelser att söka statsbidrag på totalt 98 000 000 kronor i syfte att förebygga och bryta ensamhet och isolering.

Statsbidrag kan sökas för:

 • Anordnande av aktiviteter som bidrar till gemenskap
 • Skapande av mötesplatser och kontaktytor mellan personer
 • Åtgärder som möjliggör att fler kan engagera sig ideellt eller delta i verksamheter som anordnas ideellt.

Bidrag kan sökas av föreningar och stiftelser som inte är statliga eller kommunala och som uppfyller villkor kan söka bidraget.
Sista ansökningsdag: 2023-03-07.

Statsbidraget är ett verksamhetsbidrag som syftar till att förstärka den verksamhet som en organisation bedriver långsiktigt.

För mer information: websida ”Motverka ofrivillig ensamhet – Socialstyrelsen

Motorflygchefskurs helgen 13-14 maj 2023

Publicerad: 23 februari, 2023 av Ann Swedberg

Anmäl dig till Motorflygchefskurs helgen 13-14 maj 2023 – speciellt för er som flyger brandflyg säsongen 2023

Som motorflygchef är det bruklig att du ansvarar för klubbens flygsäkerhet i områden som i allmän kunskap om regelverk, piloters färdighet, individers attityder, omdöme och självkännedom. Inte minst har du rollen som kulturbärare och behöver alltid föregå med gott exempel.

Personen ska vara särskilt lämpad att handha ledningen av Skogsbrandsbevakning, vara känd som omdömesgill flygare samt ha goda ledaregenskaper. Personen ska ha uppnått 25 års ålder och inneha PPL eller LAPL om minst 150 timmar motorflygtid.

När; Lördag och söndag, 13-14 maj 2023
Var: KSAK kansliet, Gustavslundsvägen 137, 5tr i Alvik, Stockholm med boende på Scandic Hotell i Alvik
Kostnad: Kursavgiften är reducerad och kursen i sig är kostnadsfri, men för mat och logi för två nätter betalar den enskilde ett självkostnadspris om ca 2 695 kr. Om rum ej utnyttjas reduceras priset. För den som inte deltar i middag lördag kväll reduceras priset. Bindande beställning görs vid slutlig anmälan.

Antalet kursdeltagare är begränsat. Först till kvarn …

Anmälan görs av ordförande senast fredag den 21 april, men gärna tidigare, och skickas till lars-christer@ksak.se

Välkommen med er anmälan!

Rotax Fly-In event

Publicerad: 23 februari, 2023 av Ann Swedberg

On August 19, 2023 will be the next exciting Rotax Fly-In event. You can learn about the latest technologies in aviation and have the opportunity to meet and exchange ideas with other pilots and flight enthusiasts at our event location in Wels, Austria. Thrilling activities and catering are planned to round off the event.

Event Activities

 • Tour at BRP-Rotax
 • Promotion and test flights with Rotax engines
 • Presentation of VR-technology for 3D-engine maintenance
 • Food Truck incl. drinks with live band on Saturday evening
 • Further activities will be announced soon
 • More info

Registration is open now
Register for the event

E.O. Rosenbergs Minnesfond

Publicerad: 23 februari, 2023 av Ann Swedberg

Unga flygare kan ansöka om stöd

Bakgrund
Eve Rosenberg från Österlen i Skåne var mycket engagerad i försvarsfrågor, dels som
anställd vid regementet i Ystad dels som aktiv i Hemvärnet. Redan i unga år blev han
intresserad av flyg, och han sågs ofta vid den flygskola som under 1930-talet verkade vid
Hammars Backar öster om Ystad. Flygintresset ledde till att han vid sin bortgång 2013
testamenterade sin kvarlåtenskap till en stiftelse, E.O. Rosenbergs Minnesfond, ur vilken
”unga människor som visat intresse och fallenhet för aviatik” kan söka stöd.

Syfte och ändamål
Eve Rosenbergs önskan var att ungdomar skulle ges möjlighet att täcka delar av kostnaden
för sin utbildning. Det är förknippat med förpliktelser såsom genuint och långsiktigt intresse
för flygning, oförvitlighet, gott kamratskap samt medlemskap och engagemang i en
flygklubb. Stödet är tillgängligt för såväl segel- som motorflyg, och täcker både
grundutbildning och vidareutbildning.

Ansökan
Stiftelsen är öppen för ansökningarna för 2023, och all korrespondens sker digitalt.
Kriterierna framgår nedan och finns dessutom tillgängliga på KSAK’s och Segelflygförbundets
respektive webbplatser.

Kriterier för stipendiet
Stipendiet kan sökas för såväl grundutbildning som vidareutbildning inom segel- och
motorflyg. Stiftelsens styrelse beslutar om stipendiater enligt Eve Rosenbergs intentioner.

I ansökan skall framgå:

 • Fullständigt namn samt personnummer
 • Bostadsadress och mantalsskrivningsort
 • Avsedd utbildning
 • Klubbanslutning
 • 2 referenter som kan styrka sökandes oförvitlighet och lämplighet
 • Sökandes egna tankar och ambitioner med flygandet

Ansökningsprocess
Ansökan lämnas via e-post till e.o.rosenbergs@telia.com och för innevarande år önskar vi
ansökan senast 31 oktober 2023. Styrelsen avser utse stipendiater före årsskiftet.

Kriterier för utbetalning:

 • Uppvisat bevis på fullföljd godkänd utbildning
 • Redovisad och verifierad kostnad
 • Bidrag kan beviljas upp till 30 000 SEK
 • Utbetalning sker via banköverföring

Styrelsen E.O. Rosenbergs Minnesfond

Teknisk Chef till KSAK

Publicerad: 22 februari, 2023 av Ann Swedberg
Senast ändrad: 24 februari, 2023 av Lars-Christer Andersson

Du som är pensionerad eller aktiv i din yrkesroll och tycker om att arbeta med luftvärdighet – välkommen!

Hos oss får du vara med och bygga och verka för ett mer levande allmänflygsverige!

Nu söker vi en Teknisk Chef på halvtid, då vår nuvarande har bestämt sig att gå vidare som pensionär.
Du är en teknisk specialist som kan driva och utveckla vårt delegerande av ultralätta luftfartyg. Din uppgift blir att stärka vår närvaro och tekniskt kunnande inom allmänflygsverige. Det görs genom ett nära samarbete med flygplansägare, besiktningsmän och Transportstyrelsen. Du bör räkna med att vara på kansliet 2 dagar i veckan då du är en del av hela KSAK, men flexibilitet finns.

Du ansvarar bland annat för:

 • Ansvarar för luftvärdighet och teknisk dokumentation för ultralätta luftfartyg enligt Transportstyrelsen delegerande
 • För att besiktning och underhåll på UL görs enligt gällande föreskrifter
 • Upprätta och revidera procedurer för verksamheten, baserat på gällande föreskrifter från Transportstyrelsen, för publicering i UL handboken
 • Auktoriserar besiktningsmän
 • Håller årliga seminarier
 • Genomföra verksamhetskontroller

Mer om dig

Du har förmåga att fatta beslut och strukturera ditt arbete med erfarenhet av någon form av ärendehantering är självklart, åtminstone för oss. Vi ser att du har god förståelse för flygplansbestämmelser och är en serviceinriktad specialist inom flygplanstekniska frågor. Du kanske är eller har varit tekniker för flygplan eller helikopter. Förmodligen har du god kännedom om olika flygplanfabrikanter och modeller. För att lyckas behöver du vara tillgänglig, administrativ, organiserad och proaktiv. Du sprider gärna din kunskap till allmänflyget.

För att trivas hos oss gillar du att arbeta i en liten organisation där du genom din nyfikenhet och kreativitet är med och bygger vår framtid. Du håller dig uppdaterad i tekniska bestämmelser, brinner för flyg och kommunikation. Att vara lösningsorienterad är en framgångsfaktor. Att ha kunskap om och erfarenhet av normalklassade flygplan eller helikopter är meriterande.

Bli en av oss

Vi på Kungliga Svenska Aeroklubben, KSAK, är ett litet gäng nyfikna, passionerade och dedikerade specialister som gillar flyg, allt om flyg. En och annan generalist finns också på kansliet. Vårt varumärke och vår marknadsposition i kombination med möjligheten att påverka och förbättra är några av de främsta anledningarna till att du skall söka dig till oss.

Vi har en kultur som präglas av värme, nyfikenhet och proaktivitet – vi tror på att ha kul på jobbet samtidigt som vi är professionella.

Om KSAK

Kungliga Svenska Aeroklubben (KSAK) och KSAK Motorflygförbund (KSAK-M) är paraplyorganisationer för landets motorflygklubbar. Här jobbar du för att ta tillvara allmänflygets piloter och flygklubbarnas intressen. Vi har också myndighetsuppdrag som relateras till ovan tjänst som Teknisk Chef. Mer om oss, läs mer på www.ksak.se

Nu måste du ju ansöka!

Om du vill veta mer om hur det är att vara en del av KSAK eller söka halvtidstjänsten som Teknisk Chef får du gärna kontakta mig direkt, Lars-Christer Andersson, Generalsekreterare,
på telefon 076-131 46 46.

Varmt välkommen med din ansökan som skickas till lars-christer@ksak.se senast den 19 april! Urval kommer att ske löpande så vänta inte med din ansökan.

Läs rapporten om Svenska flygplatser som Landsbygds- och infrastrukturdepartementet presenterade 16 februari

Publicerad: 17 februari, 2023 av Ann Swedberg

Nu har Landsbygds- och infrastrukturdepartementet släpp den behövda och viktiga rapporten om våra flygplatser.

Vi allesammans, allmänflygorganisation, flygklubbar och medborgare har rätt att lämna remiss på rapporten senast 23 maj 2023. Självklart kommer KSAK att svara.

Möjligt att vi kan förmoda att vi har ett öppet fönster där politikerna ser mer positivt på flygplatser under de närmaste 3,5 åren. Därav behöver vi nu samla kraft till bevarandet av vår infrastruktur då det finns gehör hos beslutsfattare.

Remissvaren ska ha kommit in till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet senast den 23 maj 2023. Svaren bör lämnas per e-post till li.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till
li.transport.remissvar@regeringskansliet.se. Ange diarienummer LI2023/01786 och remissinstansens namn i ämnesraden på epostmeddelandet. Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument.