Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

VFR-handbok från Transportstyrelsen

Publicerad: 1 april, 2015 av Hans Pålsson

Trafikreglerna för luftfart har uppdaterats för att stämma överens med de så kallade SERA-reglerna vilka trädde i kraft i slutet av 2014. Reglerna har inte varit helt tydliga på alla punkter, bland annat så har begreppet borgerlig skymning varit föremål för en hel del frågor. Nu har Transportstyrelsen gett ut en ”Handbok Trafikflygregler – visuellflygregler (VFR)” som sammanfattar reglerna för VFR-flygare, samt ger lite allmänna tips. Handboken finns på TS sida om Trafikregler för luftfart och handboken finns att ladda ned i PDF-format.