Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

Regionträffar i Norrland

Publicerad: 7 juni, 2015 av Hans Pålsson

Klubbarna i Södra Norrlands region hade regionmöte lördagen 29 maj. Det var ”södra halvan av södra regionen” som möttes, representanter från 6 klubbar blev väl omhändertagna av värdklubben Västra Gästrike flygklubb (Lemstanäs).

Främst på agendan stod Åsa Persson från FPC och hennes presentation av briefing & färdplaneringsverktygen i Aro Web. Åsa informerade, demonstrerade och rätade ut en rad frågetecken i en strid ström av frågor från deltagarna. Jim Eriksson informerade om EASA:s GA roadmap och alla de stora lättnader som kan bli resultatet av detta arbete. EASA har satt en deadline för detta arbete till 2018. Därefter tog Kjell Hedlund till orda och presenterade KSAK:s nya broschyr (mer info om denna inom kort här på ksak.se). Kjell påminde om Motorflygets dag, ”Träffas och trivas” samt visade Svenskt Flyg miljöfilm 60 sekunder om flyg och miljö. Som om detta inte var nog för en dag fördes en viktig diskussion om vad som kan hända klubbar vilka arrenderar mark till sina flygfält, när villkoren för arrendet plötsligt förändras.

Dagen efter, söndagen 30 maj, var det dags för ”norra halvan av regionen Södra Norrland” att träffas i Östersund. Här träffades 17 personer som även dessa fick en ordentlig genomgång av Aro Web. Programmet var även i övrigt samma som lördagens möte, men diskussionerna efteråt inkluderade för klubbflyget viktiga frågor som LAPL och flyglärare för PPL.

Regionträffarna är viktiga samverkansmöten. Ta chansen att delta du också – aktuell info om din region hittar du här.