Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

Nya regler för händelserapportering

Publicerad: 14 augusti, 2015 av Hans Pålsson

Transportstyrelsen låter meddela att från och med den 15 november 2015 gäller nya regler kring händelserapportering, i dagligt tal även kallat incidentrapportering. Det är EASAs författning 376/2014 som träder ikraft och i likhet med tidigare författningar omfattar texten flygverksamhet av alla storlekar, vilket gör att den bör läsas noggrant. Transportstyrelsen har skapat informationssidor om författningens effekt på svensk luftfart, vilka finns att läsa här.

Förordningen gäller inte Annex II-luftfartyg och ställer inte krav på att privatpersoner ska rapportera i något specifikt format, varför en stor del av piloterna i Sverige även fortsättningsvis kan använda Transportstyrelsens webbfunktion för rapportering. KSAK bevakar och återkommer i ärendet.