Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

Guide till LAPL-cert

Publicerad: 2 januari, 2016 av Hans Pålsson

LAPL, Light Aircraft Pilot License, är en välkommen ny certifikatstyp som har omgivits av en hel del frågor. För att försöka besvara de flesta av dessa frågor på ett enkelt vis har KSAK satt ihop en guide, med begripliga tolkningar av certifikatsreglerna. Guiden vänder sig till dig som har flygcert eller står i begrepp att ta flygcert. Du hittar guiden här, och den kommer att uppdateras efterhand som mer frågor ställs.